1<?php
2/**
3 * af language file
4 *
5 * This file was initially built by fetching translations from other
6 * Wiki projects. See the @url lines below. Additional translations
7 * and fixes where done for DokuWiki by the people mentioned in the
8 * lines starting with @author
9 *
10 * @url http://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/trunk/phase3/languages/messages/MessagesAf.php?view=co
11 */
12$lang['encoding']       = 'utf-8';
13$lang['direction']       = 'ltr';
14$lang['btn_edit']       = 'Wysig hierdie bladsy';
15$lang['btn_source']      = 'Bekyk bronteks';
16$lang['btn_search']      = 'Soek';
17$lang['btn_preview']      = 'Voorskou';
18$lang['btn_revs']       = 'geskiedenis';
19$lang['btn_recent']      = 'Onlangse wysigings';
20$lang['btn_cancel']      = 'Kanselleer';
21$lang['btn_secedit']      = 'Wysig';
22$lang['btn_login']       = 'Teken in';
23$lang['btn_logout']      = 'Teken uit';
24$lang['btn_back']       = 'Terug';
25$lang['btn_backlink']     = 'Wat skakel hierheen';
26$lang['btn_subscribe']     = 'Hou bladsy dop';
27$lang['btn_register']     = 'Skep gerus \'n rekening';
28$lang['loggedinas']      = 'Ingeteken as:';
29$lang['user']         = 'Gebruikernaam';
30$lang['pass']         = 'Wagwoord';
31$lang['newpass']        = 'Nuive wagwoord';
32$lang['oldpass']        = 'Ou wagwoord';
33$lang['passchk']        = 'Herhaal wagwoord';
34$lang['remember']       = 'Onthou my wagwoord oor sessies';
35$lang['fullname']       = 'Regte naam';
36$lang['email']         = 'E-pos';
37$lang['badlogin']       = 'Intekenfout';
38$lang['minoredit']       = 'Klein wysiging';
39$lang['reguexists']      = 'Die gebruikersnaam wat jy gebruik het, is alreeds gebruik. Kies asseblief \'n ander gebruikersnaam.';
40$lang['regsuccess2']      = 'Rekening geskep';
41$lang['regbadpass']      = 'Die ingetikte wagwoorde is nie dieselfde nie.';
42$lang['regpwmail']       = 'Jo DokuWiki wagwoord';
43$lang['profnoempty']      = 'Jy moet \'n name en a e-posadres in sit';
44$lang['resendpwdmissing']   = 'Jammer, jy moet ales in fil';
45$lang['resendpwdconfirm']   = '\'n Bevestigingpos is gestuur na die gekose e-posadres.';
46$lang['resendpwdsuccess']   = 'Jou nuive wagwoord was deur e-pos gesteur';
47$lang['uploadsucc']      = 'Laai suksesvol';
48$lang['uploadfail']      = 'Laai fout';
49$lang['js']['hidedetails']   = 'Steek weg';
50$lang['mediaroot']       = 'root';
51$lang['toc']          = 'Inhoud';
52$lang['current']        = 'huidige';
53$lang['line']         = 'Streak';
54$lang['youarehere']      = 'Jy is hier:';
55$lang['by']          = 'by';
56$lang['restored']       = 'Het terug gegaan na vroeëre weergawe (%s)';
57$lang['summary']        = 'Voorskou';
58$lang['qb_bold']        = 'Vetdruk';
59$lang['qb_italic']       = 'Skuinsdruk';
60$lang['qb_link']        = 'Interne skakel';
61$lang['qb_extlink']      = 'Eksterne skakel';
62$lang['qb_hr']         = 'Horisontale streep';
63$lang['qb_sig']        = 'Handtekening met datum';
64$lang['btn_img_backto']    = 'Terug na %s';
65$lang['img_date']       = 'Datem:';
66$lang['img_camera']      = 'Camera:';
67$lang['i_wikiname']      = 'Wiki Naam';
68$lang['i_funcna']       = 'PHP funksie <code>%s</code> is nie beskibaar nie. Miskien is dit af gehaal.';
69