Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:ua (Results 1 – 2 of 2) sorted by last modified time

/dokuwiki/inc/lang/sq/
H A Dnewpage.txt3 Keni ndjekur një link për në një temë që nuk ekziston ende. Nëse ua lejojnë të drejtat, mund ta kri…
/dokuwiki/vendor/simplepie/simplepie/library/
H A DSimplePie.php1110 * @param string $ua New user agent string.
1112 public function set_useragent($ua = SIMPLEPIE_USERAGENT) argument
1114 $this->useragent = (string) $ua;