Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:pre (Results 1 – 24 of 24) sorted by path

/dokuwiki/data/pages/wiki/
H A Dsyntax.txt226 DokuWiki can convert certain pre-defined characters or strings into images or other text or HTML.
/dokuwiki/inc/Action/
H A DExport.php43 $pre = '';
58 $pre .= '<!DOCTYPE html>' . DOKU_LF;
60 $pre .= '<head>' . DOKU_LF;
61 $pre .= ' <meta charset="utf-8" />' . DOKU_LF; // FIXME improve wrapper
62 $pre .= ' <title>' . $ID . '</title>' . DOKU_LF;
67 $pre .= ob_get_clean();
69 $pre .= '</head>' . DOKU_LF;
70 $pre .= '<body>' . DOKU_LF;
71 $pre .= '<div class="dokuwiki export">' . DOKU_LF;
74 $pre .= tpl_toc(true);
[all …]
/dokuwiki/inc/Parsing/Lexer/
H A DParallelRegex.php129 … list($pre, $post) = preg_split($this->patterns[$idx].$this->getPerlMatchingFlags(), $subject, 2);
130 $split = array($pre, $matches[0], $post);
/dokuwiki/inc/
H A Dcommon.php1239 * @param string $pre prefix
1245 function con($pre, $text, $suf, $pretty = false) { argument
1247 if($pre !== '' && substr($pre, -1) !== "\n" &&
1250 $pre .= "\n";
1259 return $pre.$text.$suf;
H A Dfulltext.php466 $pre = min($utf8_idx-$utf8_offset,100);
469 if ($pre>50 && $post>50) {
470 $pre = $post = 50;
471 } else if ($pre>50) {
472 $pre = min($pre,100-$post);
474 $post = min($post, 100-$pre);
485 $start = $utf8_idx - $pre;
H A Dinfoutils.php426 echo '<pre class="dbg">';
428 echo '</pre>';
H A Dtemplate.php515 * @param string $pre prefix of link
522 function tpl_actionlink($type, $pre = '', $suf = '', $inner = '', $return = false) { argument
556 $linktarget, $pre.(($inner) ? $inner : $caption).$suf,
630 * @param string $pre prefix for links
636 function tpl_action($type, $link = false, $wrapper = false, $return = false, $pre = '', $suf = '', … argument
640 $out .= tpl_actionlink($type, $pre, $suf, $inner, true);
/dokuwiki/inc/lang/sk/
H A Dconflict.txt5 … ''Uložiť', bude uložená vaša verzia. V opačnom prípade stlačte ''Storno'' pre uchovanie pôvodnej …
H A Ddraft.txt3 …ki automaticky uložila počas vašej práce koncept a ten môžete teraz použiť pre pokračovanie editác…
H A Dlocked.txt3 Tato stránka je práve uzamknutá pre úpravy iným používateľom. Musíte počkať dovtedy, pokiaľ daný po…
H A Dnorev.txt3 Zadaná verzia neexistuje. Stlačte tlačítko ''Staršie verzie'' pre zoznam starších verzií tohoto dok…
H A Donceexisted.txt3 …skontrolovať zoznam [[?do=revisions|predošlých revízií]] a zistíte, kedy a prečo bola stránka zmaz…
H A Dpwconfirm.txt3 Niekto žiadal o nové heslo pre vaše @TITLE@ konto na @DOKUWIKIURL@
/dokuwiki/lib/exe/
H A Dcss.php493 $pre = unslash($match[1]);
508 return $pre.$url;
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/sk/
H A Dintro.txt5 …prednastavené hodnoty a nastavenia s bielym pozadím boli nastavené lokálne pre túto konkrétnu inšt…
/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki/css/
H A Dbasic.less92 pre,
267 pre,
281 pre {
H A Dcontent.less146 pre {
164 pre,
H A Ddesign.less233 pre,
H A Dprint.css73 pre { selector
/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki/lang/sk/
H A Dstyle.txt1 …orenú wiki, je odporúčané sprístupniť "wiki" (alebo hlavný) menný priestor pre čítanie v ACL nasta…
/dokuwiki/vendor/geshi/geshi/
H A DBUGS26 - The <pre> header output is not XHTML compliant. Please use the <div> header instead.
H A DCHANGELOG510 * With line numbers: <div>header<ol><li><pre>...</pre></li>...</ol></div>
511 * Without line numbers: <pre>header...CODE...</pre>
1021 a <div> or a <pre> (see documentation for benefits of both). Method footer() likewise
/dokuwiki/vendor/geshi/geshi/src/geshi/
H A Dalgol68.php65 $pre='(?<![0-9a-z_\.])';
79 $prebits=$pre; $postbits=$post;
88 $preint=$pre; $postint=$post;
102 $prereal=$pre; $postreal=$post;
/dokuwiki/vendor/marcusschwarz/lesserphp/
H A Dlessc.inc.php3947 $inner = $pre = $this->indentStr();
3956 $selectorSeparator = $this->selectorSeparator . $this->break . $pre;
3961 echo $pre .
3991 echo $pre . $this->close . $this->break;