Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:p (Results 1 – 25 of 295) sorted by path

12345678910>>...12

/dokuwiki/data/pages/wiki/
H A Dsyntax.txt452 <p style="border:2px dashed red;">And this is some block HTML</p>
460 <p style="border:2px dashed red;">And this is some block HTML</p>
/dokuwiki/inc/Parsing/Handler/
H A DBlock.php58 foreach ($DOKU_PLUGINS['syntax'] as $n => $p) {
59 $ptype = $p->getPType();
/dokuwiki/inc/Ui/
H A DAdmin.php124 foreach($pluginlist as $p) {
126 if(($obj = plugin_load('admin', $p)) === null) continue;
131 if (in_array($p, $this->forAdmins, true)) {
133 } elseif (in_array($p, $this->forManagers, true)){
139 $menu[$type][$p] = array(
140 'plugin' => $p,
/dokuwiki/inc/
H A Dform.php837 $p = (!empty($attrs['_action'])) ? 'name="do['.$attrs['_action'].']" ' : '';
840 return '<button '.$p. buildAttributes($attrs,true) .'>'.$value.'</button>';
1061 $p = '';
1063 $p .= ' value="'. formText($value) .'"';
1067 $p .= ' selected="selected"';
1070 $s .= '<option'.$p.'>'. formText($text) .'</option>';
1105 $p = '';
1107 $p .= ' value="'. formText($value) .'"';
1108 if (!empty($select)) $p .= ' selected="selected"';
1109 if ($disabled) $p .= ' disabled="disabled"';
[all …]
H A Dhttputils.php123 $p = explode('-', $x);
124 $start = (int)$p[0];
125 $end = (int)$p[1];
H A Dinit.php286 foreach($paths as $c => $p) {
371 $p = fullpath($path);
372 if(!file_exists($p)){
374 if(!file_exists($p)){
380 if(!@is_writable($p)){
385 if(@is_dir($p) && !file_exists("$p/.")){
389 return $p;
614 foreach($path as $p) {
615 if ($p === '' || $p === '.') continue;
616 if ($p==='..') {
[all …]
/dokuwiki/inc/lang/ca-valencia/
H A Dbacklinks.txt3 Una llista de pàgines que pareixen vincular a la pàgina actual.
H A Ddiff.txt3 Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.
H A Ddraft.txt3 L'última edició d'esta pàgina no es completà correctament. DokuWiki guarda automàticament un borrad…
H A Dedit.txt1 Edite la pàgina i pulse 'Guardar". Consulte la [[wiki:syntax|Sintaxis]] del Wiki. Per favor, edite …
H A Dindex.txt3 Un índex de totes les pàgines disponibles ordenades per [[doku>ca:namespaces|espais de noms]].
H A Dlocked.txt3 Esta pàgina està actualment bloquejada mentres l'edita un atre usuari. Ha d'esperar fins que l'usua…
H A Dmailtext.txt1 S'ha afegit o modificat una pàgina en el seu DokuWiki. Les senyes són:
H A Dnewpage.txt3 …seguit un víncul a una pàgina que encara no existix. Si té els permissos necessaris pot crear-la u…
H A Dpreview.txt3 Açò es una previsualització per a vore cóm quedarà la pàgina. **Recorde que encara no està guardada…
H A Dread.txt1 Esta pàgina és només de llectura. Pot vore el còdic font, pero no pot canviar-lo. Pregunte a l'admi…
H A Drecent.txt3 Les següents pàgines han canviat recentment:
H A Dregister.txt3 …í se li enviarà a eixa adreça. El nom d'usuari deuria ser un [[doku>pagename|nom de pàgina]] vàlid.
H A Drevisions.txt3 …nt actual. Per a recuperar una versió anterior de la pàgina, tríe-la ací baix, pulse ''Editar esta…
/dokuwiki/inc/lang/ca/
H A Dbacklinks.txt3 Heus ací una llista de pàgines enllaçades amb la pàgina actual.
H A Ddiff.txt3 Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.
H A Ddraft.txt3 La darrera sessió vostra d'edició d'aquesta pàgina no es va completar correctament. DokuWiki en va …
H A Dedit.txt1 Editeu la pàgina i premeu ''Desa''. Per a més informació sobre la sintaxi Wiki vegeu [[wiki:syntax|…
H A Dindex.txt3 Heus ací un índex de totes les pàgines disponibles, ordenades per [[doku>ca:namespaces|espais]].
H A Dlocked.txt3 Aquesta pàgina actualment està blocada per a edició per un altre usuari. Haureu d'esperar fins que …

12345678910>>...12