Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:ns (Results 1 – 25 of 36) sorted by relevance

12

/dokuwiki/inc/Ui/
H A DIndex.php15 protected $ns; variable in dokuwiki\\Ui\\Index
20 * @param string $ns namespace
22 public function __construct($ns = '') argument
24 $this->ns = $ns;
53 $ns = cleanID($this->ns);
54 if (empty($ns)){
55 $ns = getNS($ID);
56 if ($ns === false) $ns = '';
58 $ns = utf8_encodeFN(str_replace(':', '/', $ns));
60 search($data, $conf['datadir'], 'search_index', array('ns' => $ns));
H A DSearchState.php36 * @param string $ns the namespace to which to limit the search, falsy to remove the limitation
41 public function withNamespace($ns, array $notns = []) argument
44 $parsedQuery['ns'] = $ns ? [$ns] : [];
H A DSubscribe.php71 $ns = getNS($ID).':';
74 $ns => '<code class="ns">'.prettyprint_id($ns).'</code>',
H A DSearch.php341 foreach ($extraNS as $ns => $count) {
343 $label = $ns . ($count ? " <bdi>($count)</bdi>" : '');
345 if ($ns === $baseNS) {
349 $link = $this->searchState->withNamespace($ns)->getSearchLink($label);
533 if (!useHeading('navigation') && $ns = getNS($id)) {
534 $name = shorten(noNS($id), ' (' . $ns . ')', 30);
627 * @param false|string $ns the namespace to which to restrict the query
631 protected function restrictQueryToNSLink($ns) argument
633 if (!$ns) {
643 $name = '@' . $ns;
[all …]
/dokuwiki/lib/plugins/acl/
H A Daction.php65 $ns = $INPUT->str('ns');
66 if ($ns == '*') {
67 $ns = '';
69 $ns = cleanID($ns);
70 $lvl = count(explode(':', $ns));
71 $ns = utf8_encodeFN(str_replace(':', '/', $ns));
73 $data = $acl->makeTree($ns, $ns);
H A Dadmin.php20 protected $ns = null; variable in admin_plugin_acl
218 if ($this->ns) $opts['ns'] = $this->ns;
236 $ns = $this->ns;
239 if ($ns == '.') $ns ='';
241 $ns ='';
243 $ns = utf8_encodeFN(str_replace(':', '/', $ns));
434 $ns = $this->ns;
437 if ($ns) {
467 if ($ns) {
482 if ($ns) {
[all …]
/dokuwiki/inc/
H A DAjax.php64 $ns = getNS($id);
65 if($ns) {
185 $ns = cleanID($INPUT->post->str('ns'));
188 $lvl = count(explode(':', $ns));
272 $ns = $NS . ':' . getNS($id);
274 $AUTH = auth_quickaclcheck("$ns:*");
322 $lvl = count(explode(':', $ns));
345 $ns = getNS($q);
347 $ns = cleanID($ns);
353 if($q !== '' && $ns === '') {
[all …]
H A Dchangelog.php207 * @param string $ns restrict to given namespace
214 function getRecents($first,$num,$ns='',$flags=0){ argument
248 $rec = _handleRecent(@$lines[$lines_position], $ns, $flags, $seen);
257 $ns,
301 * @param string $ns restrict to given namespace (optional)
308 function getRecentsSince($from,$to=null,$ns='',$flags=0){ argument
330 $rec = _handleRecent($line, $ns, $flags, $seen);
355 * @param string $ns restrict to given namespace
360 function _handleRecent($line,$ns,$flags,&$seen){ argument
383 if (($ns) && (strpos($recent['id'],$ns.':') !== 0)) return false;
[all …]
H A Dmedia.php314 $ns.':'.$id,
684 $ns = cleanID($ns);
922 * @param string $ns
1233 * @param string $ns
1290 $data[3] = $ns;
1320 * @param string $ns
1518 * @param string $ns
1527 $ns = cleanID($ns);
1647 * @param string $ns
1784 $ns = cleanID($ns);
[all …]
H A Dpageutils.php460 function resolve_id($ns,$id,$clean=true){ argument
472 $id = $ns.':'.$id;
491 }elseif($ns !== false && strpos($id,':') === false){
493 $id = $ns.':'.$id;
505 * @param string $ns namespace which is context of id
512 $page = resolve_id($ns,$page);
530 * @param string $ns namespace which is context of id
769 $ns = $ID;
771 $ns = getNS($ns);
772 $pageid = cleanID("$ns:$page");
[all …]
H A Dio.php458 $ns = $id;
459 $tmp = dirname( $file = call_user_func($types[$ns_type], $ns) );
462 $ns = implode(':', $ns_stack);
463 if (strlen($ns)==0) { break; }
464 $missing[] = $ns;
465 $tmp = dirname(call_user_func($types[$ns_type], $ns));
471 foreach ($missing as $ns) {
472 $data = array($ns, $ns_type);
/dokuwiki/inc/lang/gl/
H A Dnorev.txt3 …ecificada non existe. Utiliza o botón de ''Revisións Antigas'' para obteres unha listaxe das revis…
H A Drevisions.txt1 ======Revisións Antigas======
3 Estas son as revisións antigas do documento actual. Para retomar unha revisión antiga selecciónaa n…
H A Dadminplugins.txt1 ===== Extensións adicionais =====
H A Dbacklinks.txt1 ====== Ligazóns entrantes ======
H A Dsubscr_form.txt3 Esta páxina permíteche xestionar as túas subscricións para a páxina e nome de espazo actuais.
H A Dsubscr_digest.txt13 Para cancelares as notificacións da páxina inicia sesión no wiki en
H A Dsubscr_list.txt10 Para cancelares as notificacións da páxina inicia sesión no wiki en
H A Dsubscr_single.txt16 Para cancelares as notificacións da páxina inicia sesión no wiki en
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/gl/
H A Dintro.txt5ns que amosan un fondo de cor vermella clara están protexidas e non poden ser alteradas con esta e…
/dokuwiki/inc/Ui/Media/
H A DDisplay.php60 * @param string|null $ns Use null to disable
62 public function relativeDisplay($ns) argument
64 $this->relativeDisplay = $ns;
/dokuwiki/inc/Remote/
H A DApiCore.php335 * @param string $ns
341 public function readNamespace($ns, $opts = array()) argument
347 $ns = cleanID($ns);
348 $dir = utf8_encodeFN(str_replace(':', '/', $ns));
412 * @param string $ns
421 public function listAttachments($ns, $options = array()) argument
425 $ns = cleanID($ns);
430 if (auth_quickaclcheck($ns . ':*') >= AUTH_READ) {
431 $dir = utf8_encodeFN(str_replace(':', '/', $ns));
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/gl/
H A Dintro.txt3 …se emprega o DokuWiki por parte dos seus usuarios, e asegura que as decisións de desenvolvemento f…
7 …do teu Dokuwiki, o número e tamaño das túas páxinas e arquivos, as extensións instaladas e informa…
/dokuwiki/inc/Action/
H A DSearch.php94 $ns = implode(':', array_slice($nsParts, 0, $conf['search_nslimit']));
95 $QUERY .= " @$ns";
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/gl/
H A Dintro.txt3 …go confirmares que as páxinas atopadas conteñen realmente o tal correo-lixo e reverter as edicións.

12