Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:m (Results 1 – 25 of 211) sorted by path

123456789

/dokuwiki/bin/
H A Dgittool.php312 if(preg_match('/github\.com\/([^\/]+)\/([^\/]+)/i', $repourl, $m)) {
313 $user = $m[1];
314 $repo = $m[2];
328 if(preg_match('/bitbucket\.org\/([^\/]+)\/([^\/]+)/i', $repourl, $m)) {
329 $user = $m[1];
330 $repo = $m[2];
/dokuwiki/conf/
H A Dsmileys.conf21 m( facepalm.svg
/dokuwiki/data/
H A Ddont-panic-if-you-see-this-in-your-logs-it-means-your-directory-permissions-are-correct.xcf26 �� ��m�������B�����iVSOI� ��
47 …��������j+/(4�����Ghn������� ������1&)3�����q�#�����������m�:�����QM�����…
89 ����O��m��������������������������:�����������:��������Ҋ�����$��&����
91 �������틲�����O"�����'����O"�����T���� ��� ��1���i����������u���P���m���{����P���m�����…
106 ������������������������������������������O��m����$��%����������������&��������…
112 …�����z�#-����O"�����*K���z�#-��������z�#�������������y���W��P���m���X���G��y���W����…
115 ����$��&��,������:������������0���W����$��%��,��-����O"���������,���W��P���m������u����…
119 ���������������������O��m���$���������������Ҋ��������z�#-�����������W�c�������…
147 ��s��m�������������� ������������h��J������$�������#������������������5������B��…
148 I���m�������O ��������������"����������f���F���c���d��@���b�����������r������W��z�-��…
/dokuwiki/data/pages/wiki/
H A Dsyntax.txt249 * m( %% m( %%
501 | //n//[dhm] | refresh period, where d=days, h=hours, m=minutes. (e.g. 12h = 12 hours). |
/dokuwiki/inc/
H A DDifferenceEngine.php1003 implode("\n", $lines), $m)) {
1006 return array($m[0], $m[1]);
1045 implode("\n", $lines), $m)) {
1048 return array($m[0], $m[1]);
H A DPassHash.php45 $salt = $m[1];
49 $salt = $m[1];
53 $salt = $m[1];
57 $salt = $m[1];
61 $salt = $m[1];
69 $salt = $m[3];
76 $salt = $m[3];
79 $salt = $m[1];
82 $salt = $m[1];
94 $salt = $m[1];
[all …]
H A Dcommon.php1190 function ($m) {
1191 return strftime($m[0]);
H A Dfulltext.php505 $m = "\1";
506 $snippets = preg_replace('/'.$re1.'/iu',$m.'$1'.$m,$snippets);
508 '/' . $m . '([^' . $m . ']*?)' . $m . '/iu',
/dokuwiki/inc/Extension/
H A DRemotePlugin.php71 if (preg_match('/^@param[ \t]+([\w|\[\]]+)[ \t]\$' . $name . '/m', $doc, $m)) {
72 $type = $this->cleanTypeHint($m[1]);
78 if (preg_match('/^@return[ \t]+([\w|\[\]]+)/m', $doc, $m)) {
79 $data['return'] = $this->cleanTypeHint($m[1]);
/dokuwiki/inc/HTTP/
H A DHTTPClient.php334 if (!preg_match('/^HTTP\/(\d\.\d)\s*(\d+).*?\n/s', $r_headers, $m))
337 $this->status = $m[2];
/dokuwiki/inc/Subscriptions/
H A DSubscriberManager.php195 if (!preg_match($re, $line, $m)) {
199 $u = rawurldecode($m[1]); // decode the user name
203 $result[$target][$u] = [$m[2], $m[3]]; // add to result
/dokuwiki/inc/lang/az/
H A Dconflict.txt5 Aşağıda göstərilən fərqlər ilə tanış olun və lazım olan versiyanı təyin edin. Əgər ''Yadda Saxla'' …
H A Ddenied.txt3 Sizin bu əməliyyat üçün kifayət qədər haqqınız yoxdur.
H A Dindex.txt3 Burada mövcud olan səhifələr Namespace-lərə ([[doku>namespaces|namespaces]]) görə sıralanmış halda …
H A Dlocked.txt3 … edilmişdir. O istifadəçi dəyişdirməni başa çatdırınca ya blokun vaxtı bitincə, Siz gözləməlisiniz.
H A Dmailtext.txt1 Sizin DokuWiki-də səhifə yaradılıb ya dəyişdirilib. Ətraflı məlumat:
H A Dnewpage.txt1 ====== Bu səhifə hələ mövcud deyil ======
H A Dnorev.txt1 ====== Belə versiya mövcud deyil ======
3 Bu səhifənin göstərilmiş versiyası mövcud deyil. Səhifənin bütün versiyalaraının siyahısını görmək …
H A Dpassword.txt3 Sizin @TITLE@ (@DOKUWIKIURL@) üçün olan məlumatlarınız
H A Dpreview.txt3 Burda daxil elədiyiniz mətnin necə görünəcəyi göstərilir. **Qeyd: mətn hələ yadda saxlanılmayıb**!
H A Dpwconfirm.txt5 Əgər o şəxs siz deyildinizsə, bu məktuba fikir verməyin.
H A Dregistermail.txt1 Yeni istifadəçi qeydiyyatdan keçdi. Ətraflı məlumat:
H A Dresendpwd.txt3 Yeni şifrə əldə etmək üçün aşağıda tələb olunan məlumatları daxil edin. Yeni şifrə sizin istifadəçi…
H A Drevisions.txt3 …din dəyişiklər tarixçəsidir. Əvvəlki versiyaların birinə qayıtmaq üçün, lazım olan versiyanı seçin…
H A Dstopwords.txt29mçinin
35 lazım
37 məncə
38 məni

123456789