Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:Ke (Results 1 – 2 of 2) sorted by last modified time

/dokuwiki/inc/lang/sk/
H A Dstopwords.txt2 # Keď editujete tento súbor, uistite sa, či používate UNIXové konce riadkov (jednoduchý nový riadok)
/dokuwiki/lib/scripts/jquery/
H A Djquery.min.js2Ke(e,t,n,r,i,o){var a="width"===t?1:0,s=0,u=0;if(n===(r?"border":"content"))return 0;for(;a<4;a+=2… function