Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:ye (Results 1 – 4 of 4) sorted by relevance

/dokuwiki/inc/lang/ku/
H A Dindex.txt3 Ev îndeksa hemû rûpelên heyî ye. Rûpel li gora [[doku>namespaces|namespace]] hatin birêzkirin.
/dokuwiki/inc/lang/no/
H A Dregister.txt3 … om nedenfor for å lage en ny brukerkonto for denne wikien. Vær spesielt nøye med å angi en **gyld…
H A Dconflict.txt5 Legg nøye merke til forskjellene som vises under, og velg deretter hvilken versjon du vil beholde. …
/dokuwiki/lib/scripts/jquery/
H A Djquery.min.js2ye(e.parentNode)||e)===e&&d.scope||((s=e.getAttribute("id"))?s=s.replace(re,ie):e.setAttribute("id… function