Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:y (Results 1 – 25 of 127) sorted by relevance

123456

/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki/lang/cy/
H A Dstyle.txt1 Os ydych chi am newid y logo, defnyddiwch y Rheolwr Cyfrwng i lanlwytho ''logo.png'' i ''wici'' neu wraidd y namespace
3 wici caeedig, awgrymwyd eich bod chi'n gwneud y ''wici'' (new wraidd) y namespace yn ddarllenadwy i bawb yn y
/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Dregistermail.txt
H A Dpwconfirm.txt
H A Drecent.txt
H A Dmailtext.txt
H A Dbacklinks.txt
H A Dregister.txt
H A Dsubscr_list.txt
H A Ddraft.txt
H A Dsearchpage.txt
H A Dsubscr_single.txt
H A Dadmin.txt
H A Duploadmail.txt
H A Dconflict.txt
H A Dsubscr_digest.txt
/dokuwiki/inc/lang/cy/
H A Ddiff.txt3 Mae hwn yn dangos y gwahaniaethau rhwng dau fersiwn y dudalen.
H A Dedit.txt1 Golygwch y dudalen a phwyso ''Cadw''. Gweler [[wiki:syntax]] ar gyfer cystrawen Wici. Golygwch y dudalen hon dim ond os ydych chi'n gallu ei **gwella** hi. Os ydych chi am brofi pethau, cymerwch eich camau cyntaf ar y [[playground:playground|maes chwarae]].
H A Dsubscr_single.txt3 Gwnaeth y dudalen @PAGE@ yn y wici @TITLE@ newid.
22 Cafodd y neges hon ei generadu gan DokuWiki ar
H A Dresendpwd.txt3 Ailgyflwynwch eich defnyddair yn y ffurflen isod i wneud cais am gyfrinair newydd i'ch cyfrif ar y wici hwn. Caiff ddolen gadarnhau ei hanfon i chi drwy eich e-bost cofrestredig.
/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/File/
H A DANSI.php86 var $y; variable in phpseclib\\File\\ANSI
188 * @param int $y
191 function setDimensions($x, $y) argument
194 $this->max_y = $y - 1;
195 $this->x = $this->y = 0;
257 $this->old_y = $this->y;
258 $this->x = $this->y = 0;
261 $this->history = array_merge($this->history, array_slice(array_splice($this->screen, $this->y + 1), 0, $this->old_y));
262 $this->screen = array_merge($this->screen, array_fill($this->y, $this->max_y, ''));
264 $this->history_attrs = array_merge($this->history_attrs, array_slice(array_splice($this->attrs, $this->y
[all...]
/dokuwiki/lib/plugins/extension/lang/cy/
H A Dintro_templates.txt1 Dyma'r templedau sydd wedi'u harsefydlu yn eich DokuWiki yn bresennol. Gallwch chi ddewis y templed i'w ddefnyddio yn y [[?do=admin&page=config|Rheolwr Ffurfwedd]].
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/vi/
H A Dintro.txt
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/es/
H A Dimport.txt1 ===== Importación y carga de usuarios =====
4 Las columnas deben contener, en este orden: Identificador de usuario, nombre completo, dirección de correo electrónico y grupos.
5 Los campos CSV deben estar separados por comas (,) y las cadenas delimitadas por comillas dobles (%%""%%). Barra inversa (\\) se puede utilizar para escapar caracteres.
9 Una contraseña será generada y enviada por correo electrónico a cada usuario importado correctamente
/dokuwiki/lib/plugins/extension/lang/vi/
H A Dintro_plugins.txt
/dokuwiki/lib/plugins/acl/lang/cy/
H A Dhelp.txt3 Ar y dudalen hon, gallwch chi ychwanegu a dileu hawliau ar gyfer namespaces a thudalennau yn eich wici.
4 * Mae'r panel ar y chwith yn dangos pob namespace a thudalen.
6 * Yn y tabl isod, dengys pob rheol rheoli mynediad sydd wedi'u gosod yn bresennol. Gallwch chi ei ddefnyddio i ddileu neu newid sawl rheol ar y tro.

123456