Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:var (Results 1 – 21 of 21) sorted by relevance

/dokuwiki/lib/plugins/acl/lang/lv/
H A Dhelp.txt3 Šajā lapā var uzdot un noņemt tiesības uz lapām un nodaļām.
7 Formā augšpusē var redzēt un grozīt norādītā lietotāja vai grupas tiesības .
9 Apakšā tabulā parādīts visu tiesību saraksts. To var lietot, lai ātri mainītu vairākus pieejas tiesību noteikumus.
11 [[doku>acl|Officiālajos piekļuves tiesību noteikumu dokumentos]] var atrast izvērstu informāciju, kā darbojas DokuWiki sistēmas piekļuves tiesību kontrole.
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/no/
H A Dsubmitted.txt3 Innsending av dataene var vellykket
/dokuwiki/inc/lang/sv/
H A Dpwconfirm.txt5 Om det inte var du som bad om ett nytt lösenord kan du helt enkelt ignorera det här brevet.
7 För att bekräfta att förfrågan verkligen kom från dig, var vänlig och använd följande länk.
H A Dstopwords.txt87 var
/dokuwiki/lib/plugins/config/core/Setting/
H A DSettingNumeric.php11 // var $_pattern = '/^[-+\/*0-9 ]*$/';
38 public function out($var, $fmt = 'php')
43 $out = '$' . $var . "['" . $this->getArrayKey() . "'] = " . $local . ";\n";
34 out($var, $fmt = 'php') global() argument
H A DSetting.php12 /** @var string unique identifier of this setting */
15 /** @var mixed the default value of this setting */
17 /** @var mixed the local value of this setting */
19 /** @var mixed the protected value of this setting */
22 /** @var array valid alerts, images matching the alerts are in the plugin's images directory */
249 * @param string $var name of variable
253 public function out($var, $fmt = 'php')
263 $out = '$' . $var . "['" . $this->getArrayKey() . "'] = $value;\n";
242 out($var, $fmt = 'php') global() argument
/dokuwiki/lib/plugins/extension/lang/lv/
H A Dintro_templates.txt1 DokuWiki ir instalēti šādi šabloni. Lietojamo šablonu var norādīt [[?do=admin&page=config|Konfigurācijas lapā]]
/dokuwiki/inc/lang/az/
H A Dconflict.txt1 ====== Daha yeni versiya var ======
3 Düzəliş etdiyiniz sənədin daha yeni versiyası var. Siz və başqa istifadəçi eyni zamanda eyni sənədi düzəliş edən zaman belə vəziyyət yaranır.
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/lv/
H A Dintro.txt3 Lapā var uzdot DokuWiki instalācijas iestatījumus. Palīdzību par atsevišķiem iestatījumiem meklēt [[doku>config]]. Sīkākas ziņas par šo moduli skatīt [[doku>plugin:config]].
5 Ar sarkanu fonu parādītie iestatījumi ir aizsargāti un ar šo moduli nav labojami. Ar zilu fonu parādītie iestatījumi ir noklusētās vērtības, bet uz balta fona parādīti programmas lokālie iestatījumi . Gan zilos, gan baltos var labot.
/dokuwiki/inc/lang/da/
H A Dpwconfirm.txt7 For at bekræfte at det var dig der bad om dette, benyt venligst den følgende henvisning.
H A Dstopwords.txt86 var
/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Net/SFTP/
H A DStream.php37 * @var array
44 * @var object
47 var $sftp;
52 * @var string
55 var $path;
60 * @var string
63 var $mode;
68 * @var int
71 var $pos;
76 * @var in
438 _stream_metadata($path, $option, $var) global() argument
[all...]
/dokuwiki/inc/lang/lv/
H A Ddraft.txt3 Iepriekšējā šīs lapas labošana nav pabeigta. DokuWiki darba laikā automātiski saglabāja melnrakstu, kuru tagad var labot tālāk. Zemāk redzami iepriekšējās labošanas dati.
/dokuwiki/inc/HTTP/
H A DHTTPClient.php720 * @param mixed $var
724 protected function debug($info, $var = null)
728 $this->debugText($info, $var);
730 $this->debugHtml($info, $var);
738 * @param mixed $var
740 protected function debugHtml($info, $var = null)
743 if (!is_null($var)) { argument
745 print_r($var);
756 * @param mixed $var
758 protected function debugText($info, $var
711 debug($info, $var = null) global() argument
726 debugHtml($info, $var = null) global() argument
[all...]
/dokuwiki/inc/lang/fo/
H A Dconflict.txt
H A Dstopwords.txt81 var
/dokuwiki/inc/
H A Dpreload.php.dist10 //if(!defined('DOKU_FARMDIR')) define('DOKU_FARMDIR', '/var/www/farm');
H A Ddeprecated.php155 * @param mixed $var
159 public function encode($var)
162 return json_encode($var);
167 * @param $var
171 public function enc($var) {
172 return $this->encode($var);
157 encode($var) global() argument
169 enc($var) global() argument
/dokuwiki/inc/lang/no/
H A Dstopwords.txt64 var
/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Crypt/
H A DBase.php26 * - Please read all the other comments/notes/hints here also for each class var/method
103 * @var bool
130 * @var int
133 var $mode;
138 * @var int
141 var $block_size = 16;
147 * @var string
150 var $key = "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0";
156 * @var string
159 var
2143 _increment_str(& $var) global() argument
[all...]
/dokuwiki/vendor/marcusschwarz/lesserphp/
H A Dlessc.inc.php1542 $var = $this->compileValue($reduced);
1543 $res = $this->reduce(array("variable", $this->vPrefix . $var));
2711 if ($this->variable($var) && $this->assign() &&
2714 $this->append(array('assign', $var, $value), $s);
2989 if ($this->variable($var)) {
2990 $value = array('variable', $var);