Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:v (Results 1 – 25 of 1852) sorted by relevance

12345678910>>...75

/plugin/diagramsnet/lib/img/lib/allied_telesis/storage/
H A DDatacenter_Server_Rack_EoR.svg1v-14.3l1.367.823v14.3zm-3.556-2.136v-14.3l1.373.825v14.3zm6.944 4.173v-14.3l1.373.824v14.298zm3.22…
/plugin/diagramsnet/lib/img/lib/allied_telesis/wireless/
H A DLaptop_Wireless.svg1v.282l-1.457.773z" class="V"/><path d="M15.084 42.69l1.46-.772 1.256.754-1.457.773z" class="T"/><p…
/plugin/diagramsnet/lib/img/lib/ibm/vpc/
H A DEnterprise2.svg1v-12.16h-10.69zm0 21.28h10.69v-12.16h-10.69zm0 21.28h10.69v-12.16h-10.69zm-21.7-42.56h10.69v-12.16…
/plugin/diagramsnet/lib/math/
H A Dlatest.js19v){if(console&&console.error){console.error("MathJax(latest.js): "+v)}}function o(w,v){w.parentNod… argument
/plugin/diagramsnet/lib/img/lib/allied_telesis/computer_and_terminals/
H A DPersonal_Computer.svg1v.28l-1.458.775z" class="S"/><path d="M6.4 72.028l1.458-.773L9.116 72l-1.458.774z" class="R"/><pat…
H A DPersonal_Computer_Wireless.svg1v.28l-1.458.775z" class="Z"/><path d="M7.4 75.41l1.458-.773 1.257.755-1.458.774z" class="X"/><path…
H A DPersonal_Computer_with_Server.svg1v-4.64l12.356 7.424zm0 4.44L2.302 42.244V39.62l12.356 7.424zm0 13.752L2.302 55.996v-1.212l12.356 7…
H A DLaptop.svg1v.28l-1.457.773z" class="N"/><use xlink:href="#B" class="M"/><path d="M16.342 43.446v.28l-1.258-.7…
H A DPOS_Printer.svg1v-5.6l27 15.8z"/><path d="M60.6 24.85v10.2l-32.1 17.1v-5.6l20.8-15.6zM20.1 27.1l2.9-1.9 2.8 1.7-3 …
/plugin/icalevents/vendor/sabre/vobject/lib/Property/ICalendar/
H A DRecur.php45 foreach ($value as $k => $v) {
47 if (is_string($v)) {
48 $v = strtoupper($v);
52 $v = explode(',', $v);
55 $v = strtr($v, [':' => '', '-' => '']);
57 } elseif (is_array($v)) {
58 $v = array_map('strtoupper', $v);
61 $newVal[strtoupper($k)] = $v;
275 if (!is_numeric($v) || (int)$v < 1 || (int)$v > 12) {
297 if (!is_numeric($v) || (int)$v < -53 || (int)$v == 0 || (int)$v > 53) {
[all …]
/plugin/webdav/vendor/sabre/vobject/lib/Property/ICalendar/
H A DRecur.php43 foreach ($value as $k => $v) {
44 if (is_string($v)) {
45 $v = strtoupper($v);
49 $v = explode(',', $v);
52 $v = strtr($v, [':' => '', '-' => '']);
54 } elseif (is_array($v)) {
55 $v = array_map('strtoupper', $v);
58 $newVal[strtoupper($k)] = $v;
257 if (!is_numeric($v) || (int) $v < 1 || (int) $v > 12) {
279 if (!is_numeric($v) || (int) $v < -53 || 0 == (int) $v || (int) $v > 53) {
[all …]
/plugin/diagramsnet/lib/math/extensions/
H A DMathMenu.js19v){switch(u.keyCode){case b.ESCAPE:this.Remove(u,v);break;case b.RIGHT:this.Right(u,v);break;case … argument
/plugin/mikioplugin/icons/bootstrap-icons/svg/
H A Dpuzzle.svg2v.5zm-.676 1.454l.304.397-.304-.397zm3.352 0l-.304.397.304-.397zM9 2.5V2a.5.5 0 0 0-.5.5H9zm3.39 1…
/plugin/diagramsnet/lib/img/lib/allied_telesis/security/
H A DPOS.svg1v-24.64l27.8 16.704z" class="b"/><g class="h i"><path d="M90.677 73.692l-27.8-16.705v-24.64l27.8 1…
/plugin/diagramsnet/lib/img/lib/allied_telesis/switch/
H A DModular_Switch_SBx8112.svg1v-.94l71.212 42.904zm-.001-29.128L4.43 68.513v-.94l71.214 42.904zM75.393 121L4.18 78.087v-.94l71.2…
/plugin/diagramsnet/lib/js/diagramly/
H A DExtensions.js6851 v.style += addAllStyles(v.style, p, a, v);
6877 v.style += addAllStyles(v.style, p, a, v);
6903 v.style += addAllStyles(v.style, p, a, v);
6945 return v.length == 1? '0' + v : v;
7037 v.style += addAllStyles(v.style, p, a, v);
7142 v.style += addAllStyles(v.style, p, a, v);
7452 v.style += addAllStyles(v.style, p, a, v);
7493 v.style += addAllStyles(v.style, p, a, v);
7648 v.style += addAllStyles(v.style, p, a, v);
7716 v.style += addAllStyles(v.style, p, a, v);
[all …]
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/
H A Dfontdata.js19v="AsanaMathJax_Main",n="AsanaMathJax_Marks",x="AsanaMathJax_Misc",E="AsanaMathJax_Monospace",z="A… variable
/plugin/diagramsnet/lib/img/lib/mscae/
H A DEvent_Hub_Clusters.svg1v-3a.5.5 0 0 1 .5-.5h21a.5.5 0 0 1 .5.5v3a.5.5 0 0 0 .5.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5v-6a.5.5 0 0 0-.5-.5H.…
H A DContainer_Service.svg1v-12.4z"/><use xlink:href="#C"/><path d="M-413.2 283.3v6.7l-7.7 3v-12.4z"/><use xlink:href="#C" x=…
H A DContainer_Registries.svg1v-6.5l-2-.7zm-2-7.2l-2-.7v6.9l2 .6zm6 8.3l2 .5v-6.2l-2-.7zm-12-3.2l2 .5v-7.1l-2-.7v7.3zm18-1.1l-2-…
H A DData_Warehouse.svg1v-4.6h35.7v35.7h-4.1v-31.1z" opacity=".8"/><path d="M125.5 144.9v4.5H89.8v-35.7h4.1v31.2z" opacity…
H A DSQL_DataWarehouse.svg1v-4.6h35.7v35.7h-4.1v-31.1z" opacity=".8"/><path d="M125.5 144.9v4.5H89.8v-35.7h4.1v31.2z" opacity…
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/az-Latn/
H A Daz-Latn.txt5 …ün üzvlərinə xas olan ləyaqət hissinin və onların bərabər və ayrılmaz hüquqlarının tanınmasının az…
21və cəmiyyətin hər bir orqanının bu Bəyannaməni rəhbər tutaraq maarifçilik və tədris yolu ilə həmin…
24 Bütün insanlar ləyaqət və hüquqlarına görə azad və bərabər doğulurlar. Onların şüurları və vicdanla…
27və digər əqidəsindən, milli və ya sosial mənşəyindən, əmlak, sosial mövqe və digər vəziyyətindən a…
35 Heç kim kölə və ya asılı vəziyyətdə saxlanıla bilməz; quldarlıq və qul ticarəti bütün formalarda qa…
38 Heç kim işgəncəyə və ya qəddar, qeyri-insani və ya onun ləyaqətini alçaldan münasibətə və cəzaya mə…
53və vəzifələrinin təyini və ona qarşı irəli sürülmüş cinayət ittihamının əsaslılığının müəyyənləşdi…
76 2. Heç kim özbaşına olaraq vətəndaşlıqdan və vətəndaşlığını dəyişmək hüququndan məhrum edilə bilməz.
83 3. Ailə cəmiyyətin təbii və başlıca qrup vahididir və cəmiyyət və dövlət tərəfindən müdafiə olunma …
91və din azadlığı hüququna malikdir; bu hüquqa öz dinini və etiqadını dəyişmək azadlığı və öz dininə…
[all …]
/plugin/abc2/abc-libraries/abc2svg/
H A DMIDI-1.js37 curvoice.chn=curvoice.v<9?curvoice.v:curvoice.v+1}
51 if(isNaN(v)||v<0||v>127){abc.syntax(1,abc.errs.bad_val,"%%MIDI chordvol")
66 if(isNaN(v)||v<=0||v>16){abc.syntax(1,abc.errs.bad_val,"%%MIDI channel")
69 s.chn=v}else{abc.set_v_param("channel",v)}
75 v=Number(a[3])
87 v=a[3]}else{v=a[2]}
88 v=parseInt(v)
89 if(isNaN(v)||v<0||v>127){abc.syntax(1,abc.errs.bad_val,"%%MIDI program")
92 s.instr=v}else{abc.set_v_param("instr",v)}
97 v=parseInt(a[3])
[all …]
/plugin/pdftools/
H A Dadmin.php136 foreach ($dw as $v) {
142 if (in_array($v,$pi) !== false) {
149 $m_time = filectime(DOKU_PLUGIN."/dw2pdf/tpl/$v/style.css");
154 if (in_array($v,$pi) !== false) {
155 $o_time = filectime(DOKU_PLUGIN."/pdftools/tpl/$v/style.css");
160 if (file_exists(DOKU_PLUGIN."/dw2pdf/tpl/$v/preview.png")) {
164 if (file_exists(DOKU_PLUGIN."/dw2pdf/tpl/$v/description.html")) {
172 foreach ($pi as $v) {
173 if (in_array($v,$dw) === false) {
182 $m_time = filectime(DOKU_PLUGIN."/pdftools/tpl/$v/style.css");
[all …]

12345678910>>...75