Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:u (Results 1 – 25 of 771) sorted by relevance

12345678910>>...31

/plugin/davcal/fullcalendar-3.10.5/locale/
H A Dfi.js1u){"object"==typeof exports&&"object"==typeof module?module.exports=u(require("moment"),require("f… argument
H A Dis.js1u=e+" ";switch(t){case"s":return n||a?"nokkrar sekúndur":"nokkrum sekúndum";case"ss":return r(e)?u
/plugin/diagramsnet/lib/math/extensions/
H A DMathMenu.js19u){return MathJax.Localization._.apply(MathJax.Localization,[["MathMenu",u]].concat([].slice.call(… argument
/plugin/davcal/vendor/sabre/dav/tests/Sabre/CalDAV/Principal/
H A DUserTest.php31 $u = $this->getInstance();
32 $u->createFile('test');
41 $u = $this->getInstance();
42 $u->createDirectory('test');
48 $u = $this->getInstance();
56 $u = $this->getInstance();
67 $u = $this->getInstance();
77 $u = $this->getInstance();
84 $u = $this->getInstance();
94 $u = $this->getInstance();
[all …]
/plugin/diagramsnet/lib/math/extensions/a11y/
H A Dexplorer.js184 u.liveRegion.Add(), u.AddEvent(t)));
201 u.hook && (MathJax.Hub.UnRegister.MessageHook(u.hook), u.hook = null);
216 …h.hook && (u.ignoreFocusOut && (u.ignoreFocusOut = !1, "enter" === u.walker.moved) ? e.target.focu…
258 if (u.walker && u.walker.isActive()) {
268 u.liveRegion.Update(u.walker.speech()), u.Highlight();
305 u.GetHighlighter(.1), u.highlighter.highlight([ t ]), u.hoverer = !0), o(e));
308 return u.hoverer && (u.highlighter.unhighlight(), u.hoverer = !1), o(e);
315 u.flamer && (u.highlighter.unhighlightAll(), u.flamer = null);
336u.liveRegion.Update(u.walker.speech())), u.Highlight(), u.ignoreFocusOut && setTimeout(function() {
343 u.Unhighlight(), u.currentHighlight = null, u.walker.deactivate(), u.walker = null;
[all …]
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/ve/
H A Dve.txt9u dzhielwa fhasi na u tsikeledzwa ha pfanelo dza vhathu ho bveledza zwiito zwa vhuveveru vhu fhand…
50 A hu na muthu ane a ḓo farwa, u valelwa kana u shakuliswa hu si na tshiitisi.
66 2. Muthu muṅwe na muṅwe u na pfanelo ya u bva shangoni ḽiṅwe na ḽiṅwe, ho katelwa na ḽawe, na u hum…
69 …uthu muṅwe na muṅwe u na pfanelo ya u ṱoḓa na u ḓiphina nga pfanelo dza vhafhalali kha maṅwe masha…
74 1. Muthu muṅwe na muṅwe u na pfanelo ya u vha na lushaka lune a wela khalwo.
94u na pfanelo ya u vha na mihumbulo yawe na u amba; pfanelo heyi i katela mbofholowo ya u vha na mi…
104 2. Muthu muṅwe na muṅwe u na pfanelo ya u kona u wana tshumelo ya vhathu i no lingana kha shango ḽa…
112 … muṅwe na muṅwe u na pfanelo ya u shuma, mbofholowo ya u khetha mushumo, nyimele ya mushumo yo tea…
116u na pfanelo ya u wana malamba o teaho nahone ane a ṱanganedzea u itela uri ene na muṱa wawe vha k…
118 4. Muthu munwe na munwe u na pfanelo ya u vhumba kana u vha murado wa madzangano a vhashumi hu u it…
[all …]
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/mt/
H A Dmt.txt8u ż-żebliħ tal-jeddijiet tal-bniedem ġabu magħhom għemejjel kiefra li weġġgħu l-kuxjenza tal-umani…
23 Il-bnedmin kollha jitwieldu ħielsa u ugwali fid-dinjità u d-drittijiet. Huma mogħnija bir-raġuni u
31 Kull bniedem għandu l-jedd għall-ħajja, għall-ħelsien u għas-sigurtà tal-persuna tiegħu.
52 …li jkun mismugħ bil-ħaqq u fil-pubbliku minn tribunal indipendenti u imparzjali, li jiddeċiedi l-j…
60 …ħajja privata tiegħu, fil-familja tiegħu, f’daru jew fl-ittri tiegħu, u lanqas m’għandu jbati minn…
65 2. Kulħadd għandu l-jedd li jħalli pajjiż, ukoll dak tiegħu, u li jerġa’ lura fih.
82 3. Il-familja hi l-element naturali u fondamentali tas-soċjetà u għandha l-jedd għall-protezzjoni m…
108u għandu l-jedd li jissodisfa, permezz tal-isforz nazzjonali u l-koperazzjoni internazzjonali u sk…
135 …edd li jieħu sehem bil-libertà fil-ħajja kulturali tal-komunità, li jgawdi l-arti u li jaqsam fil-…
145u tal-libertajiet tiegħu, kull wieħed għandu jkollu biss dawk il-limitazzjonijiet li jiġu mil-liġi…
[all …]
/plugin/sequencediagram/bower_components/underscore/
H A Dunderscore-min.js5u,i,o){for(;i>=0&&o>i;i+=n){var a=u?u[i]:i;e=r(e,t[a],a,t)}return e}return function(r,e,u,i){e=b(e… argument
/plugin/sequencediagram/bower_components/lodash/vendor/underscore/
H A Dunderscore-min.js5u,i,o){for(;i>=0&&o>i;i+=n){var a=u?u[i]:i;e=r(e,t[a],a,t)}return e}return function(r,e,u,i){e=b(e… argument
/plugin/templateconfhelper/action/
H A Dtemplateaction.php43 $u = $this->get_user( ); // init user data
45 if( isset( $u['template'] ) && $u['template'] && $u['template'] != $tpl ) {
46 $tpl = $u['template'];
49 if( isset( $u['template_theme'] ) && $u['template_theme'] != $tpl ) {
50 $theme = $u['template_theme'];
84 if( !isset( $this->u['load'] )) {
89 if( !isset( $this->u['load'] )) {
90 $this->u['load'] = 1;
93 if( $var ) return isset( $this->u[$var] ) ? $this->u[$var] : false;
94 return $this->u;
[all …]
/plugin/vkeyboard/
H A Dvkeyboard.js1u=this;this.VKI_version="1.43";this.VKI_showVersion=true;this.VKI_target=false;this.VKI_shift=this… property in VKI_deadkey
/plugin/dw2pdf/vendor/mpdf/mpdf/src/Shaper/
H A DIndic.php110 $u = $info['uni'];
119 if ($u == 0x17D1) {
129 if ($u == 0x17C6) {
133 if ($u == 0x17D2) {
150 if ($u == 0x200C) {
193 if ($u == 0x0B01) {
1285 return $lo <= $u && $u <= $hi;
1613 if (0x0900 <= $u && $u <= 0x0DFF) {
1616 if (0x1CD0 <= $u && $u <= 0x1D00) {
1619 if (0x1780 <= $u && $u <= 0x17FF) {
[all …]
/plugin/freechat/phpfreechat/src/commands/
H A Dnick.class.php18 $u =& pfcUserConfig::Instance();
33 $oldnick = $ct->getNickname($u->nickid);
36 $oldnickid = $u->nickid;
47 $u->nick = $newnick;
48 $u->saveInCache();
49 $this->forceWhoisReload($u->nickid);
56 foreach($u->channels as $id => $chan)
62 foreach( $u->privmsg as $id => $pv )
78 $u->nick = $newnick;
79 $u->saveInCache();
[all …]
H A Dprivmsg.class.php18 $u =& pfcUserConfig::Instance();
45 $nickid = $u->nickid;
46 $nick = $ct->getNickname($u->nickid);
62 foreach( $u->privmsg as $pv_k => $pv_v )
69 unset($u->privmsg[$pvid_to_remove]);
70 $u->saveInCache();
87 if (!isset($u->privmsg[$pvrecipientid]))
89 if ($c->max_privmsg <= count($u->privmsg))
97 $u->privmsg[$pvrecipientid]["name"] = $pvname;
98 $u->privmsg[$pvrecipientid]["pvnickid"] = $pvnickid;
[all …]
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/HTML-CSS/fonts/Latin-Modern/
H A Dfontdata.js19u={load:"extra",dir:s},k={load:"extra",dir:d};r.Augment({FONTDATA:{version:B,TeX_factor:1.091,base… class
/plugin/findologicxmlexport/vendor/phpunit/php-code-coverage/src/Report/Html/Renderer/Template/js/
H A Dd3.min.js1u(n){return{left:function(t,e,r,i){for(arguments.length<3&&(r=0),arguments.length<4&&(i=t.length);… variable
2u(s=n,h=t),p=M,g=x,v=b,d=_,y=w,S.point=u}function f(){i(M,x,m,b,_,w,p,g,s,v,d,y,a,t),S.lineEnd=o,o… function
3u?function(){return g}:En(u);++m<M;)o.call(this,h=t[m],m)?(d.push([p=+x.call(this,h,m),g=+b.call(t… variable
4u=[i[1],-i[0],0],o=mt(u,i);bt(o),o=_t(o);var l=t-g,c=l>0?1:-1,v=o[0]*Zo*c,d=xo(l)>180;if(d^(v>c*g&… argument
5u<o;)i=n[u],i.x=a,i.y=c,i.dy=f,a+=i.dx=Math.min(e.x+e.dx-a,f?l(i.area/f):0);i.z=!0,i.dx+=e.x+e.dx-… function
/plugin/sequencediagram/bower_components/lodash/dist/
H A Dlodash.core.min.js6 …eturn null==t?Z:t[n]}}function e(n,t,r,e,u){return u(n,function(n,u,o){r=e?(e=false,n):t(r,n,u,o)}… function
7u){return r=!!t(n,e,u)}),r}function a(n,t,r){for(var e=-1,u=n.length;++e<u;){var o=n[e],i=t(o);if(… argument
10u(i,f,r,e,o),o.pop(),r)}function g(n){return typeof n=="function"?n:null==n?X:(typeof n=="object"?… argument
11u=n.length;for(0>t&&(t=-t>u?0:u+t),r=r>u?u:r,0>r&&(r+=u),u=t>r?0:r-t>>>0,t>>>=0,r=Array(u);++e<u;)… argument
12u=r.length,o=1<u?r[u-1]:Z,o=3<n.length&&typeof o=="function"?(u--,o):Z;for(t=Object(t);++e<u;){var…
13u=F(n);return e}function T(n,t,r,e,u,o){var i=n.length,c=t.length;if(i!=c&&!(1&r&&c>i))return fals… argument
14u(s,h,r,e,o)){a=false;break}i||(i="constructor"==p)}return a&&!i&&(r=n.constructor,e=t.constructor…
15u<t;)o[u]=e[u];return o[t]=r(i),n.apply(this,o)}}function $(n){return(null==n?0:n.length)?p(n,1):[…
17u(n,Dn(n))}function X(n){return n}function Y(n,r,e){var u=Dn(r),o=h(r,u);null!=e||V(r)&&(o.length|…
20u=r.length,o=t?u:-1,i=Object(r);(t?o--:++o<u)&&false!==e(i[o],o,i););return r}}(s),On=function(n){…
[all …]
H A Dlodash.min.js6u=0,i=[];++r<e;){var o=n[r];t(o,r,n)&&(i[u++]=o)}return i}function o(n,t){return!(null==n||!n.leng…
7u=null==n?0:n.length;for(e&&u&&(r=n[--u]);u--;)r=t(r,n[u],u,n);return r}function h(n,t){for(var r=… argument
25u){f.set(u,_t(r,t,e,u,n,o))});var a=l?a?ve:_e:a?Bu:Wu,p=u?T:a(n);return r(p||n,function(r,u){p&&(u argument
31u||(u=new Zn),t=Mt(n,t,r,e,u);break n}if(c)t:if(u||(u=new Zn),i=1&r,f=_e(n),o=f.length,c=_e(t).len…
38u=-1,i=t.length,o=i-1,f=n;null!=f&&++u<i;){var c=Me(t[u]),a=r;if(u!=o){var l=f[c],a=e?e(l,c,f):T;a… argument
39u=null==n?e:n.length;if(typeof t=="number"&&t===t&&2147483647>=u){for(;e<u;){var i=e+u>>>1,o=n[i];…
43u=n===n,i=wu(n),o=t!==T,f=null===t,c=t===t,a=wu(t);if(!f&&!a&&!i&&n>t||i&&o&&c&&!f&&!a||e&&o&&c||!…
45u){var i=ff(e)?t:ct,o=r?r():{};return i(e,n,ye(u,2),o)}}function $r(n){return fr(function(t,r){var… argument
59u=n[e];t[r]=[e,u,u===u&&!du(u)]}return t}function je(n,t){var r=null==n?T:n[t];return Ft(r)?r:T}fu…
63u=arguments,i=-1,o=Ui(u.length-r,0),f=Ku(o);++i<o;)f[i]=u[r+i];for(i=-1,o=Ku(r+1);++i<r;)o[i]=u[i]…
[all …]
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Termes/
H A Dfontdata-extra.js19u="GyreTermesMathJax_Main",l="GyreTermesMathJax_Marks",w="GyreTermesMathJax_Misc",D="GyreTermesMat… variable
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/HTML-CSS/fonts/Gyre-Pagella/
H A Dfontdata-extra.js19u="GyrePagellaMathJax_Main",l="GyrePagellaMathJax_Marks",w="GyrePagellaMathJax_Misc",D="GyrePagell… variable
/plugin/diagramsnet/lib/math/jax/output/HTML-CSS/fonts/Asana-Math/
H A Dfontdata.js19u="AsanaMathJax_Symbols",o="AsanaMathJax_Variants";var r="H",d="V",t={load:"extra",dir:r},j={load:… variable
/plugin/ckgdoku/ckeditor/plugins/smiley/dialogs/
H A Dsmiley.js1u=i.data.getTarget(),t=u.getName();if(t=="a"){u=u.getChild(0)}else{if(t!="img"){return}}var w=u.ge…
/plugin/diagramsnet/lib/js/orgchart/
H A Dbridge.min.js8u,f;if(!n||Bridge.isPlainObject(n)||typeof n!="object")return n;if(typeof n.toJSON=="function")ret… argument
/plugin/tindexmenu/jsmenu/
H A Dadmmenu.js41 var r,u=b;
49 if (r) window.location.href = indexmenu_getid(u,r)+"do=edit";
52 function indexmenu_srchpage(u,s,isdir,nid) { argument
60 var b=u,re = new RegExp(s, 'g');
62 b += (u.indexOf("?id=") < 0) ? '?id=': '';
67 function indexmenu_getid(u,id) { argument
68 var url=(u||'')+encodeURI(id||'');
69 url += (u.indexOf("?") < 0) ? '?': '&';
H A Dusrmenu.js39 var r,u=b;
47 if (r) window.location.href = indexmenu_getid(u,r)+"do=edit";
50 function indexmenu_srchpage(u,s,isdir,nid) { argument
58 var b=u,re = new RegExp(s, 'g');
60 b += (u.indexOf("?id=") < 0) ? '?id=': '';
65 function indexmenu_getid(u,id) { argument
66 var url=(u||'')+encodeURI(id||'');
67 url += (u.indexOf("?") < 0) ? '?': '&';

12345678910>>...31