Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:u (Results 1 – 25 of 152) sorted by relevance

1234567

/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Dpwconfirm.txt3 Ai đó đã yêu cầu mật khẩu mới cho bạn đăng nhập @TITLE@ tại @DOKUWIKIURL@
5 Nếu bạn không yêu cầu mật khẩu mới thì hãy bỏ qua thư điện tử này.
7 Để xác nhận rằng yêu cầu đã thực sự được gửi bởi bạn, vui lòng truy cập vào liên kết sau.
H A Deditrev.txt1 **Bạn đã tải một phiên bản cũ của tài liệu!** Nếu bạn lưu nó, bạn sẽ tạo một phiên bản mới với dữ l…
H A Dresendpwd.txt1 ====== Gửi mật khẩu mới ======
3 Vui lòng nhập tên thành viên của bạn vào mẫu dưới đây để yêu cầu một mật khẩu mới cho tài khoản của…
H A Dconflict.txt3 Một phiên bản mới hơn của tài liệu bạn sửa đổi tồn tại. Điều này xảy ra khi một thành viên khác tha…
5 …ưới đây, sau đó hãy quyết định giữ phiên bản nào. Nếu bạn chọn ''Lưu'', phiên bản của bạn sẽ được …
H A Dedit.txt1u''. Xem [[wiki:syntax]] cho cú pháp Wiki. Vui lòng chỉ sửa đổi trang nếu bạn có thể **cải thiện**…
H A Dnorev.txt3 Phiên bản bạn yêu cầu không tồn tại. Nhấn vào "Phiên bản cũ" để biết danh sách phiên bản cũ của tài…
H A Dregister.txt3 …ng cấp một **địa chỉ thư điện tử hợp lệ** - nếu bạn không được yêu cầu nhập mật khẩu tại đây, một …
H A Dresetpwd.txt1 ====== Đặt mật khẩu mới ======
3 Vui lòng nhập mật khẩu mới cho tài khoản của bạn trong wiki này.
/dokuwiki/inc/lang/lt/
H A Dlocked.txt1 ====== Puslapis užrakintas ======
3 …augotas (užrakintas) nuo kitų vartotojų pakeitimų. Norėdami redaguoti puslapį, turėsite palaukti, …
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/pl/
H A Dimport.txt1 ===== Hurtowy import użytkowników =====
3 …iej czterema kolumnami. Kolumny muszą zawierać, w kolejności: identyfikator użytkownika, imię i na…
4 …tacji należy użyć odwrotnego ukośnika (\). Za przykład pliku wypróbuj powyższą funkcję "Eksportuj
6 Hasło zostanie wygenerowane i przesłane e-mailem do każdego pomyślnie zaimportowanego użytkownika.
/dokuwiki/inc/lang/is/
H A Dlogin.txt3 Þú ert ekki skráður inn! Skráuðu þig inn hér að neðan. Athugaðu að vafrinn sem að þú notar verður a…
/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki/lang/hr/
H A Dstyle.txt1učitate "logo.png" u wiki ili root imenski prostor i biti će automatski korištena. Tu možete učita…
/dokuwiki/inc/lang/fr/
H A Dpreview.txt1 ====== Aperçu ======
3 Ceci est un aperçu de votre document. Attention : il n'est **pas encore enregistré** !
/dokuwiki/inc/lang/hr/
H A Dresetpwd.txt3 Molimo unesite novu lozinku za Vašu korisničku prijavu na ovom wiki-u.
/dokuwiki/inc/lang/pl/
H A Dupdateprofile.txt1 ====== Aktualizacja profilu użytkownika ======
3 Wystarczy, że wypełnisz tylko te pola, które chcesz zmienić. Nie możesz zmienić nazwy użytkownika.
H A Dlocked.txt3 Ta strona jest zablokowana do edycji przez innego użytkownika. Musisz zaczekać aż użytkownik zakońc…
/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki/lang/pl/
H A Dstyle.txt1użyj Menadżera multimediów, aby przesłać plik "logo.png" do "wiki" lub głównego katalogu a zostani…
/dokuwiki/inc/lang/lv/
H A Dsubscr_single.txt11 Izmaiņu anotācija: @SUMMARY@
16 Lai atceltu izmaiņu paziņošanu, ielogojieties
19 un atsakieties no lapas vai nodaļas izmaiņu paziņojumiem .
/dokuwiki/inc/lang/sq/
H A Dmailtext.txt1 Një faqe në DokuWiki-n tuaj u shtua ose u ndryshua. Këto janë detajet:
15 Ky email u gjenerua nga DokuWiki në
/dokuwiki/lib/plugins/extension/lang/hr/
H A Dintro_install.txt1 …aviti dodatak (plugin) i predložak (template) bilo učitavanjem ili navođenjem URL adrese za direkt…
/dokuwiki/inc/lang/nl/
H A Dsubscr_list.txt9 …zigingsberichten te stoppen, logt u in op het wiki op @DOKUWIKIURL@ en navigeert u naar @SUBSCRIBE…
H A Dsubscr_digest.txt12 … wijzigingsberichten te stoppen, logt u in op de wiki op @DOKUWIKIURL@ en bezoekt u @SUBSCRIBE@. V…
H A Dsubscr_single.txt16 …jzigingsberichten te stoppen, logt u in op het wiki op @DOKUWIKIURL@ en navigeert u naar @NEWPAGE@…
/dokuwiki/lib/plugins/styling/lang/vi/
H A Dintro.txt1 Công cụ này cho phép bạn thay đổi các cài đặt kiểu cách nhất định của chủ đề đang được sử dụng.
2 Tất cả các thay đổi được lưu trữ trong một tập tin cấu hình cục bộ và được nâng cấp an toàn.
/dokuwiki/inc/lang/cs/
H A Dlocked.txt3 Tato stránka je právě zamknutá pro úpravy jiným uživatelem. Musíte počkat, než onen uživatel dokonč…

1234567