Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:tr (Results 1 – 25 of 26) sorted by relevance

12

/dokuwiki/inc/lang/tr/
H A Djquery.ui.datepicker.js15 datepicker.regional.tr = { class in datepicker.regional
33 datepicker.setDefaults( datepicker.regional.tr );
35 return datepicker.regional.tr;
/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Dpreview.txt1 ====== Xem trước ======
3 Đây là một bản xem trước của văn bản của bạn sẽ trông như thế nào. **Hãy nhớ: Nó vẫn chưa được lưu*…
H A Ddraft.txt3trên trang này không được hoàn thành chính xác. DokuWiki tự động lưu một bản nháp trong khi bạn đa…
5 … phiên sửa đổi bị mất của bạn, //xóa// bản nháp được lưu tự động hoặc //hủy bỏ// quá trình sửa đổi.
H A Dupdateprofile.txt3 Bạn chỉ cần hoàn thành những trường bạn muốn thay đổi. Bạn không thể thay đổi tên thành viên của bạ…
/dokuwiki/lib/plugins/config/
H A Dstyle.css111 #config__manager tr .input,
112 #config__manager tr input,
113 #config__manager tr textarea,
114 #config__manager tr select {
119 #config__manager tr.default .input,
120 #config__manager tr.default input,
121 #config__manager tr.default textarea,
122 #config__manager tr.default select,
128 #config__manager tr.protected .input,
129 #config__manager tr.protected input,
[all …]
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/vi/
H A Dintro.txt3 Sử dụng trang này để kiểm soát cài đặt cho trình cài đặt DokuWiki của bạn. Để được trợ giúp về cài …
5 …nh là các giá trị mặc định và cài đặt được hiển thị với nền trắng đã được đặt cục bộ cho cài đặt c…
7 Hãy nhớ nhấn nút **Lưu** trước khi rời trang này nếu không các thay đổi của bạn sẽ bị mất.
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/
H A Dstyle.css2 #user__manager tr.disabled {
6 #user__manager tr.user_info {
H A Dcli.php125 $tr = new TableFormatter($this->colors);
134 echo $tr->format(
/dokuwiki/inc/lang/ca-valencia/
H A Drevisions.txt3 Versions antigues del document actual. Per a recuperar una versió anterior de la pàgina, tríe-la ac…
/dokuwiki/inc/lang/fo/
H A Dnewpage.txt3 Tú fylgdi ein ávísing til eitt skjal sum ikki er til (enn). Tú kanst stovna skjali við at trýsta á …
H A Dpreview.txt3 …t síggja út. Minst til: Tað er //**IKKI**// goymt enn! Um tað sær rætt út, trýst so á **''[Goym]''…
H A Drevisions.txt3 …venda aftur til eina eldri útgávu av skjalinum við at velja tað niðanfyri, trýst á **''[Rætta hett…
H A Dstopwords.txt70 tríggir
71 trý
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/vi/
H A Dimport.txt5 Các trường CSV nên được phân tách bằng dấu phẩy (,) và chuỗi được phân cách bằng dấu ngoặc kép (%%"…
6 Để biết ví dụ về một tập tin phù hợp, hãy thử chức năng "Xuất thành viên" ở trên.
7 Id thành viên trùng lặp sẽ bị bỏ qua.
/dokuwiki/lib/plugins/config/core/Setting/
H A DSettingArray.php69 $tr = array("\\" => '\\\\', "'" => '\\\'');
70 return "'" . strtr(cleanText($string), $tr) . "'";
H A DSetting.php234 $tr = array("\\" => '\\\\', "'" => '\\\''); // escape the value
235 …'$' . $var . "['" . $this->getArrayKey() . "'] = '" . strtr(cleanText($this->local), $tr) . "';\n";
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/vi/
H A Dintro.txt3 Trang này giúp bạn lùi lại tự động các cuộc spam tấn công. Để tìm danh sách các trang spam, trước t…
/dokuwiki/lib/plugins/extension/
H A Dcli.php308 $tr = new \splitbrain\phpcli\TableFormatter($this->colors);
343 echo $tr->format(
365 echo $tr->format(
/dokuwiki/lib/plugins/acl/
H A Dstyle.css129 #acl_manager table tr {
133 #acl_manager table tr:hover {
/dokuwiki/inc/lang/fr/
H A Dstopwords.txt100 très
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/vi/
H A Dintro.txt3 …dụng DokuWiki và đảm bảo các quyết định phát triển trong tương lai được hỗ trợ bởi các thống kê sử…
/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki/css/
H A Dcontent.less102 .dokuwiki table.inline tr:hover td {
106 .dokuwiki table.inline tr:hover th {
/dokuwiki/data/
H A Ddeleted.files98 lib/plugins/authmysql/lang/tr/lang.php
99 lib/plugins/authmysql/lang/tr/settings.php
135 lib/plugins/authpgsql/lang/tr/settings.php
517 lib/plugins/plugin/lang/tr/admin_plugin.txt
518 lib/plugins/plugin/lang/tr/lang.php
670 inc/lang/tr/subscribermail.txt
719 inc/lang/tr/wordblock.txt
792 lib/plugins/acl/lang/tr/intro.txt
/dokuwiki/data/pages/wiki/
H A Dsyntax.txt472 echo '<table class="inline"><tr><td>The same, but inside a block level element:</td>';
474 echo '</tr></table>';
484 echo '<table class="inline"><tr><td>The same, but inside a block level element:</td>';
486 echo '</tr></table>';
/dokuwiki/lib/scripts/jquery/jquery-ui-theme/
H A Dsmoothness.css1286 .ui-corner-tr {

12