Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:op (Results 1 – 25 of 137) sorted by relevance

123456

/plugin/dw2pdf/vendor/mpdf/mpdf/src/Image/
H A DWmf.php184 $op = 's';
188 $op = 'n';
191 $op = 'f';
195 $op = 's';
201 if ($polyFillMode == 1 && ($op == 'b' || $op == 'f')) {
227 $op = 'n';
230 $op = 'f';
234 $op = 's';
237 $op = 'b';
240 if ($polyFillMode == 1 && ($op == 'b' || $op == 'f')) {
[all …]
/plugin/const/
H A Dclass.evalmath.php200 $op = '*'; $index--; // it's an implicit multiplication
203 … $stack->last()) and in_array($o2, $ops) and ($ops_r[$op] ? $ops_p[$op] < $ops_p[$o2] : $ops_p[$op
207 $stack->push($op); // finally put OUR operator onto the stack
211 } elseif ($op == ')' and $expecting_op) { // ready to close a parenthesis?
245 } elseif ($op == '(' and !$expecting_op) {
268 } elseif ($op == ')') { // miscellaneous error checking
270 } elseif (in_array($op, $ops) and !$expecting_op) {
271 return $this->trigger("unexpected operator '$op'");
276 if (in_array($op, $ops)) { // did we end with an operator? bad.
277 return $this->trigger("operator '$op' lacks operand");
[all …]
/plugin/struct/types/
H A DTraitFilterPrefix.php25 * @param string $op
27 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
29 $add = $add->where($op); // open a subgroup
31 $op = 'AND';
35 $add = $add->where($op); // sub where group
36 $op = 'OR';
52 $add->where($op, "$column $comp $pl");
H A DDecimal.php132 * @param string $op
134 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
136 $add = $add->where($op); // open a subgroup
138 $op = 'AND';
142 $add = $add->where($op); // sub where group
143 $op = 'OR';
148 $add->where($op, "CAST($tablealias.$colname AS DECIMAL) $comp CAST($pl AS DECIMAL)");
H A DTag.php124 * @param string $op
126 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
130 $add = $add->where($op); // sub where group
131 $op = 'OR';
135 …$add->where($op, "LOWER(REPLACE($tablealias.$colname, ' ', '')) $comp LOWER(REPLACE($pl, ' ', ''))…
H A DDateTime.php125 * @param string $op
127 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
141 $add = $add->where($op); // sub where group
142 $op = 'OR';
146 $add->where($op, "$col $comp $pl");
H A DAutoSummary.php49 * @param string $op
51 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
58 $sub = $add->where($op);
H A DUser.php147 * @param string $op
149 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
157 $sub = $add->where($op);
163 parent::filter($add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op);
H A DPage.php204 * @param string $op
206 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
209 parent::filter($add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op);
218 $sub = $add->where($op);
H A DAbstractBaseType.php372 * @param string $op the logical operator this filter should use (AND|OR)
374 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
378 $add = $add->where($op); // sub where group
379 $op = 'OR';
383 $add->where($op, "$tablealias.$colname $comp $pl");
/plugin/dwcommits/
H A Dscript.js38 function dwc_branch(op) { argument
40 var selected = op.options[op.selectedIndex];
41 op.form['dwc__branch'].value=selected.text;
45 function dwc_repro(op) { argument
47 var selected = op.options[op.selectedIndex];
48 op.form['dwc__repro'].value=selected.text;
/plugin/issuetracker/
H A Dtablekit.js41 if(op.sortable) {
44 if(op.resizable) {
47 if(op.editable) {
200 if(op.sortable) {
216 if(op.resizable) {
222 if(op.editable) {
285 var css = ((i+1)%2 === 0 ? op[0] : op[1]);
290 if(cn[x] !== op[0] && cn[x] !== op[1]) { newCn.push(cn[x]); }
834 switch(op.element) {
854 if(op.showSubmit) {
[all …]
/plugin/masciimath/
H A Dsyntax.php447 $op = $sym['ascii'];
449 … if ((($op == '_') or ($op == '^')) and (($pos2['ascii'] == '/') or ($pos2['ascii'] == '//'))) {
452 } elseif (($op == '^') and ($pos2['ascii'] == '_') and ($pos1['underover'])) {
455 } elseif (($op == '_') and ($pos2['ascii'] == '^') and ($pos1['underover'])) {
458 } elseif (($op == '_') and ($prevsym['underover'])) {
461 } elseif (($op == '^') and ($prevsym['underover'])) {
464 } elseif (($op == '^') and ($pos2['ascii'] == '_')) {
467 } elseif (($op == '_') and ($pos2['ascii'] == '^')) {
470 } elseif (($op == '_') or ($op == '^')) {
473 } elseif (($op == '/') or ($op == '//')) {
/plugin/struct/meta/
H A DQueryBuilderWhere.php81 * @param string $op either AND or OR
86 public function where($op = 'AND', $statement = null) argument
91 if ($op != 'AND' && $op != 'OR') {
94 $where = new QueryBuilderWhere($this->QB, $op, $statement);
H A DSearch.php146 * @param string $op either 'OR' or 'AND'
148 public function addFilter($colname, $value, $comp, $op = 'OR') argument
161 if ($op != 'OR' && $op != 'AND')
192 $this->filter[] = array($col, $value, $comp, $op);
508 list($col, $value, $comp, $op) = $filter;
532 … $col->getType()->filter($userWHERE, $coltbl, $colnam, $comp, $value, $op); // type based filter
/plugin/bez/action/
H A Dmigration.php269 $op = $data['original_poster'];
270 if (!isset($participants[$op])) {
271 $participants[$op] = array('user_id' => $op, 'original_poster' => '1');
273 $participants[$op]['original_poster'] = '1';
404 $op = $data['original_poster'];
405 if (!isset($participants[$op])) {
406 $participants[$op] = array('user_id' => $op, 'original_poster' => '1');
408 $participants[$op]['original_poster'] = '1';
/plugin/confmanager/lang/nl/
H A Dmime.txt7 Extra iconen in vergelijkbare stijl zijn beschikbaar op http://www.splitbrain.org/projects/file_ico…
9 Je kunt elk soort bestandextensie met bijhorende mimetype vinden op http://filext.com/
11 Meer informatie kun je vinden op [[doku>nl:mime]].
H A Dinterwiki.txt25 * [[wp>InterWiki]] op Wikipedia
26 * [[MeatBall>InterWiki]] op MeatBall
27 * [[Wiki>InterWiki]] op c2.com Wiki
/plugin/structjoin/types/
H A DJoin.php149 * @param string $op
151 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) { argument
155 AbstractBaseType::filter($add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op);
166 $column->getType()->filter($add, $rightalias, $field, $comp, $value, $op);
/plugin/ckgedit/lang/nl/
H A Dlang.php56 $lang['btn_title_dw_fb'] = 'Sla op en sluit de editor en schakel over naar de DW bestandsbrow…
57 $lang['btn_title_ckg_fb'] = 'Sla op en sluit de editor en schakel over naar de CKG bestandsbro…
63 Kijk op ckgedit/fckeditor/userfiles/.htacess.security';
69 …DW Editor te openen om de sectie waar de cursor staat te bewerken. <b>Kijk op: </b><a href=\'https…
H A Dmerger.txt5 …problemen die je tegenkomt alstublieft op [[https://github.com/turnermm/ckgedit/issues|ckgedit's i…
/plugin/loadskin/lang/nl/
H A Dintro.txt3 … je wiki. Merk alsjeblieft op, dat een gebruiker die een template selecteert via de optionele temp…
/plugin/ipban/lang/nl/
H A Dbanned.txt3 Uw IP adres is op dit moment niet toegestaan om daarmee deze wiki te bezoeken. Dit kan het gevolg z…
5 …In dat geval kunt u contact opnemen met de wiki administrator met het verzoek de ban op te heffen.
/plugin/openlayersmap/lang/nl/
H A Dhelp.txt7 …* **in- en uitzoomen** door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder deta…
8 …* **thema's aan- of uitzetten** na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijg…
16 …* **in- en uitzoomen** door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - to…
17 …* **thema's aan- of uitzetten** na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijg…
H A Dsettings.php24 $lang['tfApiKey'] = 'Thunderforest API sleutel. Haal een eigen sleutel op: https://…
26 $lang['iconUrlOverload'] = 'URL voor kaart ikonen bij gebruik van statische kaarten op een…

123456