Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:op (Results 1 – 25 of 181) sorted by relevance

12345678

/plugin/dw2pdf/vendor/mpdf/mpdf/src/Image/
H A DWmf.php184 $op = 's';
188 $op = 'n';
191 $op = 'f';
195 $op = 's';
201 if ($polyFillMode == 1 && ($op == 'b' || $op == 'f')) {
227 $op = 'n';
230 $op = 'f';
234 $op = 's';
237 $op = 'b';
240 if ($polyFillMode == 1 && ($op == 'b' || $op == 'f')) {
[all …]
/plugin/struct/types/
H A DTraitFilterPrefix.php25 * @param string $op
27 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
29 $add = $add->where($op); // open a subgroup
31 $op = 'AND';
35 $add = $add->where($op); // sub where group
36 $op = 'OR';
52 $add->where($op, "$column $comp $pl");
H A DDecimal.php159 * @param string $op
161 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
163 $add = $add->where($op); // open a subgroup
165 $op = 'AND';
169 $add = $add->where($op); // sub where group
170 $op = 'OR';
175 $add->where($op, "CAST($tablealias.$colname AS DECIMAL) $comp CAST($pl AS DECIMAL)");
H A DTag.php124 * @param string $op
126 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
130 $add = $add->where($op); // sub where group
131 $op = 'OR';
135 …$add->where($op, "LOWER(REPLACE($tablealias.$colname, ' ', '')) $comp LOWER(REPLACE($pl, ' ', ''))…
H A DDateTime.php125 * @param string $op
127 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
141 $add = $add->where($op); // sub where group
142 $op = 'OR';
146 $add->where($op, "$col $comp $pl");
H A DAutoSummary.php49 * @param string $op
51 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
58 $sub = $add->where($op);
H A DUser.php147 * @param string $op
149 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
157 $sub = $add->where($op);
163 parent::filter($add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op);
/plugin/const/
H A Dclass.evalmath.php200 $op = '*'; $index--; // it's an implicit multiplication
203 … $stack->last()) and in_array($o2, $ops) and ($ops_r[$op] ? $ops_p[$op] < $ops_p[$o2] : $ops_p[$op
207 $stack->push($op); // finally put OUR operator onto the stack
211 } elseif ($op == ')' and $expecting_op) { // ready to close a parenthesis?
245 } elseif ($op == '(' and !$expecting_op) {
268 } elseif ($op == ')') { // miscellaneous error checking
270 } elseif (in_array($op, $ops) and !$expecting_op) {
271 return $this->trigger("unexpected operator '$op'");
276 if (in_array($op, $ops)) { // did we end with an operator? bad.
277 return $this->trigger("operator '$op' lacks operand");
[all …]
/plugin/dwcommits/
H A Dscript.js38 function dwc_branch(op) { argument
40 var selected = op.options[op.selectedIndex];
41 op.form['dwc__branch'].value=selected.text;
45 function dwc_repro(op) { argument
47 var selected = op.options[op.selectedIndex];
48 op.form['dwc__repro'].value=selected.text;
/plugin/authgooglesheets/vendor/google/apiclient-services/src/Datastore/
H A DCompositeFilter.php28 public $op; variable in Google\\Service\\Datastore\\CompositeFilter
47 public function setOp($op) argument
49 $this->op = $op;
56 return $this->op;
H A DPropertyFilter.php25 public $op; variable in Google\\Service\\Datastore\\PropertyFilter
34 public function setOp($op) argument
36 $this->op = $op;
43 return $this->op;
/plugin/authgooglesheets/vendor/google/apiclient-services/src/Firestore/
H A DUnaryFilter.php27 public $op; variable in Google\\Service\\Firestore\\UnaryFilter
46 public function setOp($op) argument
48 $this->op = $op;
55 return $this->op;
H A DCompositeFilter.php28 public $op; variable in Google\\Service\\Firestore\\CompositeFilter
47 public function setOp($op) argument
49 $this->op = $op;
56 return $this->op;
H A DFieldFilter.php27 public $op; variable in Google\\Service\\Firestore\\FieldFilter
48 public function setOp($op) argument
50 $this->op = $op;
57 return $this->op;
/plugin/issuetracker/
H A Dtablekit.js41 if(op.sortable) {
44 if(op.resizable) {
47 if(op.editable) {
200 if(op.sortable) {
216 if(op.resizable) {
222 if(op.editable) {
285 var css = ((i+1)%2 === 0 ? op[0] : op[1]);
290 if(cn[x] !== op[0] && cn[x] !== op[1]) { newCn.push(cn[x]); }
834 switch(op.element) {
854 if(op.showSubmit) {
[all …]
/plugin/authgooglesheets/vendor/google/apiclient-services/src/GameServices/
H A DCondition.php30 public $op; variable in Google\\Service\\GameServices\\Condition
61 public function setOp($op) argument
63 $this->op = $op;
70 return $this->op;
/plugin/authgooglesheets/vendor/google/apiclient-services/src/Compute/
H A DCondition.php30 public $op; variable in Google\\Service\\Compute\\Condition
61 public function setOp($op) argument
63 $this->op = $op;
70 return $this->op;
/plugin/masciimath/
H A Dsyntax.php447 $op = $sym['ascii'];
449 … if ((($op == '_') or ($op == '^')) and (($pos2['ascii'] == '/') or ($pos2['ascii'] == '//'))) {
452 } elseif (($op == '^') and ($pos2['ascii'] == '_') and ($pos1['underover'])) {
455 } elseif (($op == '_') and ($pos2['ascii'] == '^') and ($pos1['underover'])) {
458 } elseif (($op == '_') and ($prevsym['underover'])) {
461 } elseif (($op == '^') and ($prevsym['underover'])) {
464 } elseif (($op == '^') and ($pos2['ascii'] == '_')) {
467 } elseif (($op == '_') and ($pos2['ascii'] == '^')) {
470 } elseif (($op == '_') or ($op == '^')) {
473 } elseif (($op == '/') or ($op == '//')) {
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/nl/
H A Dnl.txt30 Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
42 …de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aan…
72 1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
84 1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
92op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een menin…
95 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
102 2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdienste…
110 1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvo…
112 2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
116 4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter be…
[all …]
/plugin/struct/meta/
H A DQueryBuilderWhere.php81 * @param string $op either AND or OR
86 public function where($op = 'AND', $statement = null) argument
91 if ($op != 'AND' && $op != 'OR') {
94 $where = new QueryBuilderWhere($this->QB, $op, $statement);
/plugin/structprogress/types/
H A DProgress.php137 * @param string $op
139 public function filter(QueryBuilderWhere $add, $tablealias, $colname, $comp, $value, $op) argument
141 $add = $add->where($op); // open a subgroup
143 $op = 'AND';
147 $add = $add->where($op); // sub where group
148 $op = 'OR';
153 $add->where($op, "CAST($tablealias.$colname AS DECIMAL) $comp CAST($pl AS DECIMAL)");
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/fy/
H A Dfy.txt32 Elk hat rjocht op libben, frijheid en ûnskeinberens fan syn persoan.
44 …k foar de wet en hat sûnder ûnderskied oanspraak op gelikense beskerming troch de wet. Elk hat rjo…
58op grûn fan hokker hanling of fersom ek dat neffens nasjonaal of ynternasjonaal rjocht gjin strafr…
74 1. Elk hat rjocht op in nasjonaliteit.
86 1. Elk hat rjocht op eigendom, itsij allinne, itsij yn 'e mande mei oaren.
94op frijheid fan miening en mieningsutering. Dat rjocht hâldt de frijheid yn om sûnder ynminging in…
97 1. Elk hat rjocht op frijheid fan freedsume feriening en gearkomste.
104 2. Elk hat it rjocht om op foet fan gelikensens talitten te wurden ta de oerheidstsjinsten fan syn …
112 1. Elk hat rjocht op wurk, op frije kar fan berop, op rjochtrnjittige en geunstige arbeids-betingst…
114 2. Elk hat, sûnder ien of oare benefterstelling, rjocht op itselde lean foar itselde wurk.
[all …]
/plugin/bez/action/
H A Dmigration.php269 $op = $data['original_poster'];
270 if (!isset($participants[$op])) {
271 $participants[$op] = array('user_id' => $op, 'original_poster' => '1');
273 $participants[$op]['original_poster'] = '1';
404 $op = $data['original_poster'];
405 if (!isset($participants[$op])) {
406 $participants[$op] = array('user_id' => $op, 'original_poster' => '1');
408 $participants[$op]['original_poster'] = '1';
/plugin/elasticsearch/vendor/elasticsearch/elasticsearch/docs/examples/
H A D98aeb275f829b5f7b8eb2147701565ff.asciidoc10 …source' => 'if (ctx._source.tags.contains(params.tag)) { ctx.op = \'delete\' } else { ctx.op = \'n…
/plugin/confmanager/lang/nl/
H A Dmime.txt7 Extra iconen in vergelijkbare stijl zijn beschikbaar op http://www.splitbrain.org/projects/file_ico…
9 Je kunt elk soort bestandextensie met bijhorende mimetype vinden op http://filext.com/
11 Meer informatie kun je vinden op [[doku>nl:mime]].

12345678