Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:ns (Results 1 – 25 of 38) sorted by relevance

12

/dokuwiki/inc/Ui/
H A DIndex.php12 protected $ns; variable in dokuwiki\\Ui\\Index
17 * @param string $ns namespace
19 public function __construct($ns = '') argument
21 $this->ns = $ns;
50 $ns = cleanID($this->ns);
51 if (empty($ns)){
52 $ns = getNS($ID);
53 if ($ns === false) $ns = '';
55 $ns = utf8_encodeFN(str_replace(':', '/', $ns));
57 search($data, $conf['datadir'], 'search_index', array('ns' => $ns));
H A DSearchState.php36 * @param string $ns the namespace to which to limit the search, falsy to remove the limitation
41 public function withNamespace($ns, array $notns = []) argument
44 $parsedQuery['ns'] = $ns ? [$ns] : [];
H A DSubscribe.php71 $ns = getNS($ID).':';
74 $ns => '<code class="ns">'.prettyprint_id($ns).'</code>',
H A DSearch.php340 foreach ($extraNS as $ns => $count) {
342 $label = $ns . ($count ? " <bdi>($count)</bdi>" : '');
344 if ($ns === $baseNS) {
348 $link = $this->searchState->withNamespace($ns)->getSearchLink($label);
530 if (!useHeading('navigation') && $ns = getNS($id)) {
531 $name = shorten(noNS($id), ' (' . $ns . ')', 30);
624 * @param false|string $ns the namespace to which to restrict the query
628 protected function restrictQueryToNSLink($ns) argument
630 if (!$ns) {
640 $name = '@' . $ns;
[all …]
H A DMediaDiff.php127 $ns = getNS($this->id);
128 $auth = auth_quickaclcheck("$ns:*");
239 $ns = getNS($this->id);
240 $auth = auth_quickaclcheck("$ns:*");
/dokuwiki/lib/plugins/acl/
H A Daction.php65 $ns = $INPUT->str('ns');
66 if ($ns == '*') {
67 $ns = '';
69 $ns = cleanID($ns);
70 $lvl = count(explode(':', $ns));
71 $ns = utf8_encodeFN(str_replace(':', '/', $ns));
73 $data = $acl->makeTree($ns, $ns);
H A Dadmin.php20 protected $ns = null; variable in admin_plugin_acl
218 if ($this->ns) $opts['ns'] = $this->ns;
236 $ns = $this->ns;
239 if ($ns == '.') $ns ='';
241 $ns ='';
243 $ns = utf8_encodeFN(str_replace(':', '/', $ns));
434 $ns = $this->ns;
437 if ($ns) {
467 if ($ns) {
482 if ($ns) {
[all …]
/dokuwiki/inc/
H A DAjax.php64 $ns = getNS($id);
65 if($ns) {
187 $ns = cleanID($INPUT->post->str('ns'));
190 $lvl = count(explode(':', $ns));
271 $ns = $NS . ':' . getNS($id);
273 $AUTH = auth_quickaclcheck("$ns:*");
321 $lvl = count(explode(':', $ns));
344 $ns = getNS($q);
346 $ns = cleanID($ns);
352 if($q !== '' && $ns === '') {
[all …]
H A Dchangelog.php157 * @param string $ns restrict to given namespace
164 function getRecents($first, $num, $ns = '', $flags = 0) { argument
198 $rec = _handleRecent(@$lines[$lines_position], $ns, $flags, $seen);
207 $ns,
255 * @param string $ns restrict to given namespace (optional)
262 function getRecentsSince($from, $to = null, $ns = '', $flags = 0) { argument
284 $rec = _handleRecent($line, $ns, $flags, $seen);
309 * @param string $ns restrict to given namespace
314 function _handleRecent($line, $ns, $flags, &$seen) { argument
337 if (($ns) && (strpos($recent['id'], $ns.':') !== 0)) return false;
[all …]
H A Dmedia.php320 $ns.':'.$id,
689 $ns = cleanID($ns);
927 * @param string $ns
1240 * @param string $ns
1269 * @param string $ns
1335 * @param string $ns
1344 $ns = cleanID($ns);
1464 * @param string $ns
1560 * @param string $ns
1601 $ns = cleanID($ns);
[all …]
H A Dpageutils.php504 function resolve_id($ns, $id, $clean = true) argument
518 $id = $ns . ':' . $id;
539 $id = $ns . ':' . $id;
549 * @param string $ns namespace which is context of id
559 $resolver = new MediaResolver("$ns:deprecated");
568 * @param string $ns namespace which is context of id
579 if (getNS($ID) == $ns) {
758 $ns = $ID;
760 $ns = getNS($ns);
761 $pageid = cleanID("$ns:$page");
[all …]
/dokuwiki/inc/lang/gl/
H A Dnorev.txt3 …ecificada non existe. Utiliza o botón de ''Revisións Antigas'' para obteres unha listaxe das revis…
H A Drevisions.txt1 ======Revisións Antigas======
3 Estas son as revisións antigas do documento actual. Para retomar unha revisión antiga selecciónaa n…
H A Dadminplugins.txt1 ===== Extensións adicionais =====
H A Dbacklinks.txt1 ====== Ligazóns entrantes ======
H A Dsubscr_form.txt3 Esta páxina permíteche xestionar as túas subscricións para a páxina e nome de espazo actuais.
H A Dsubscr_digest.txt13 Para cancelares as notificacións da páxina inicia sesión no wiki en
H A Dsubscr_list.txt10 Para cancelares as notificacións da páxina inicia sesión no wiki en
H A Dsubscr_single.txt16 Para cancelares as notificacións da páxina inicia sesión no wiki en
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/gl/
H A Dintro.txt5ns que amosan un fondo de cor vermella clara están protexidas e non poden ser alteradas con esta e…
/dokuwiki/inc/Ui/Media/
H A DDisplay.php67 * @param string|null $ns Use null to disable
69 public function relativeDisplay($ns) argument
71 $this->relativeDisplay = $ns;
/dokuwiki/inc/Remote/
H A DApiCore.php339 * @param string $ns
345 public function readNamespace($ns, $opts = array()) argument
351 $ns = cleanID($ns);
352 $dir = utf8_encodeFN(str_replace(':', '/', $ns));
416 * @param string $ns
425 public function listAttachments($ns, $options = array()) argument
429 $ns = cleanID($ns);
434 if (auth_quickaclcheck($ns . ':*') >= AUTH_READ) {
435 $dir = utf8_encodeFN(str_replace(':', '/', $ns));
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/gl/
H A Dintro.txt3 …go confirmares que as páxinas atopadas conteñen realmente o tal correo-lixo e reverter as edicións.
/dokuwiki/inc/Action/
H A DSearch.php94 $ns = implode(':', array_slice($nsParts, 0, $conf['search_nslimit']));
95 $QUERY .= " @$ns";
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/gl/
H A Dintro.txt3 …se emprega o DokuWiki por parte dos seus usuarios, e asegura que as decisións de desenvolvemento f…
7 …do teu Dokuwiki, o número e tamaño das túas páxinas e arquivos, as extensións instaladas e informa…

12