Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:n (Results 1 – 25 of 331) sorted by relevance

12345678910>>...14

/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Dconflict.txt1 ====== Có phiên bản mới hơn tồn tại ======
3 Một phiên bản mới hơn của tài liệu bạn sửa đổi tồn tại. Điều này xảy ra khi một thành viên khác tha…
5 …hiển thị dưới đây, sau đó hãy quyết định giữ phiên bản nào. Nếu bạn chọn ''Lưu'', phiên bản của bạ
H A Drevisions.txt1 ====== Phiên bản cũ ======
3 …là những phiên bản cũ của tài liệu hiện tại. Để lùi về một phiên bản cũ, chọn phiên bản từ bên dướ…
H A Donceexisted.txt1 ======= Trang này không còn tồn tại ======
3n đã vào một liên kết đến một trang không còn tồn tại. Bạn có thể kiểm tra danh sách [[?do=revisio…
H A Dnorev.txt1 ====== Không có phiên bản ======
3 Phiên bản bạn yêu cầu không tồn tại. Nhấn vào "Phiên bản cũ" để biết danh sách phiên bản cũ của tài…
H A Dupdateprofile.txt1 ====== Cập nhật hồ sơ tài khoản của bạn ======
3 Bạn chỉ cần hoàn thành những trường bạn muốn thay đổi. Bạn không thể thay đổi tên thành viên của bạ
H A Dnewpage.txt1 ====== Chưa có đề tài này ======
3 Bạn đã truy cập vào một liên kết đến một đề tài chưa tồn tại. Nếu quyền cho phép, bạn có thể tạo nó…
H A Dlocked.txt3 Trang này hiện đang bị khóa do thành viên khác đang sửa đổi. Bạn phải đợi cho đến khi thành viên nà…
H A Dresendpwd.txt3n thành viên của bạn vào mẫu dưới đây để yêu cầu một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn trong wiki…
H A Ddraft.txt3n sửa đổi cuối cùng của bạn trên trang này không được hoàn thành chính xác. DokuWiki tự động lưu m…
5 Vui lòng quyết định nếu bạn muốn //khôi phục// phiên sửa đổi bị mất của bạn, //xóa// bản nháp được …
H A Dsubscr_form.txt1 ====== Quản lý đăng ký ======
3 Trang này cho phép bạn quản lý đăng ký của mình cho trang hiện tại và không gian tên.
H A Dbacklinks.txt1 ====== Liên kết đến đây ======
3 Đây là danh sách các trang có liên kết đến trang hiện tại.
H A Dpreview.txt3 Đây là một bản xem trước của văn bản của bạn sẽ trông như thế nào. **Hãy nhớ: Nó vẫn chưa được lưu*…
H A Ddenied.txt1 ====== Không có quyền thực hiện ======
3 Xin lỗi, bạn không có đủ quyền để tiếp tục.
H A Dadmin.txt1 ====== Quản lý ======
3 Dưới đây bạn có thể tìm thấy một danh sách các tác vụ quản lý có sẵn trong DokuWiki.
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/vi/
H A Dintro.txt1 ====== Quản lý cấu hình ======
3này để kiểm soát cài đặt cho trình cài đặt DokuWiki của bạn. Để được trợ giúp về cài đặt cá nhân, …
5n thị với nn đỏ nhạt được bảo vệ và không thể thay đổi bằng plugin này. Những cài đặt hiển thị vớ…
7 Hãy nhớ nhấn nút **Lưu** trước khi rời trang này nếu không các thay đổi của bạn sẽ bị mất.
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/vi/
H A Dintro.txt1 ====== Phản hồi độ phổ biến ======
3này]] thu thập dữ liệu ẩn danh về wiki của bạn và cho phép bạn gửi lại dữ liệu này cho nhà phát tr…
5 …g bạn nên lặp lại bước này để thông báo cho các nhà phát triển khi wiki của bạn phát triển. Bộ dữ …
7 …n như phiên bản DokuWiki của bạn, số lượng, kích thước các trang và tập tin của bạn, các plugin đã…
9 Dữ liệu thô sẽ gửi được hiển thị dưới đây. Vui lòng sử dụng nút "Gửi dữ liệu" để chuyển thông tin.
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/vi/
H A Dimport.txt1 ===== Nhập số lượng lớn thành viên =====
3 Yêu cầu tập tin CSV của thành viên có ít nhất bốn cột.
4 Các cột phải chứa, theo thứ tự: id thành viên, tên đầy đủ, địa chỉ thư điện tử và các nhóm.
5 Các trường CSV nên được phân tách bằng dấu phẩy (,) và chuỗi được phân cách bằng dấu ngoặc kép (%%"…
6 Để biết ví dụ về một tập tin phù hợp, hãy thử chức năng "Xuất thành viên" ở trên.
7 Id thành viên trùng lặp sẽ bị bỏ qua.
8 Một mật khẩu sẽ được tạo và gửi qua email cho mỗi thành viên được nhập thành công.
/dokuwiki/inc/lang/az/
H A Dnorev.txt3 …rsiyası mövcud deyil. Səhifənin bütün versiyalaraının siyahısını görmək üçün, ''Səhifənin tarixçəs…
H A Drevisions.txt3nızda - hazırki sənədin dəyişiklər tarixçəsidir. Əvvəlki versiyaların birinə qayıtmaq üçün, lazım …
H A Dsearchpage.txt3 Qarşınızda - axtarışın nəticələridir. @CREATEPAGEINFO@
/dokuwiki/lib/scripts/jquery/
H A Djquery.min.js2n={},o=n.toString,v=n.hasOwnProperty,a=v.toString,l=a.call(Object),y={},m=function(e){return"funct… argument
/dokuwiki/inc/lang/gl/
H A Dlogin.txt1 ====== Inicio de Sesión ======
3 …esión ningunha! Insire as túas credenciais de identificación para iniciares a sesión. Debes ter as…
/dokuwiki/inc/lang/es/
H A Dmailtext.txt1 Se ha cambiado o añadido una página en tu DokuWiki. Aquí están los detalles:
5 Dirección-IP : @IPADDRESS@
7 Revisión Vieja: @OLDPAGE@
8 Revisión Nueva : @NEWPAGE@
9 Resumen de la edición: @SUMMARY@
/dokuwiki/inc/lang/cs/
H A Dsearchpage.txt1 ====== Vyhledávání ======
3 Výsledky hledání můžete vidět níže. @CREATEPAGEINFO@
/dokuwiki/inc/lang/ku/
H A Dsearchpage.txt3 Jêr encamên lêgerandina te tên nîşan dan. @CREATEPAGEINFO@

12345678910>>...14