Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:n (Results 1 – 25 of 425) sorted by relevance

12345678910>>...17

/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Dconflict.txt1 ====== Có phiên bản mới hơn tồn tại ======
3 Một phiên bản mới hơn của tài liệu bạn sửa đổi tồn tại. Điều này xảy ra khi một thành viên khác tha…
5 …hiển thị dưới đây, sau đó hãy quyết định giữ phiên bản nào. Nếu bạn chọn ''Lưu'', phiên bản của bạ
H A Drevisions.txt1 ====== Phiên bản cũ ======
3 …là những phiên bản cũ của tài liệu hiện tại. Để lùi về một phiên bản cũ, chọn phiên bản từ bên dướ…
H A Donceexisted.txt1 ======= Trang này không còn tồn tại ======
3n đã vào một liên kết đến một trang không còn tồn tại. Bạn có thể kiểm tra danh sách [[?do=revisio…
H A Dnorev.txt1 ====== Không có phiên bản ======
3 Phiên bản bạn yêu cầu không tồn tại. Nhấn vào "Phiên bản cũ" để biết danh sách phiên bản cũ của tài…
H A Dread.txt1 Trang này hiện chỉ có thể đọc. Bạn có thể xem mã nguồn, nhưng không thể thay đổi nó. Hỏi quản trị v…
H A Dupdateprofile.txt1 ====== Cập nhật hồ sơ tài khoản của bạn ======
3 Bạn chỉ cần hoàn thành những trường bạn muốn thay đổi. Bạn không thể thay đổi tên thành viên của bạ
H A Deditrev.txt1 **Bạn đã tải một phiên bản cũ của tài liệu!** Nếu bạn lưu nó, bạn sẽ tạo một phiên bản mới với dữ l…
H A Dmailtext.txt1 Một trang trên DokuWiki của bạn vừa được thêm hoặc thay đổi. Đây là những thông tin chi tiết:
5n máy chủ : @HOSTNAME@
6 Phiên bản cũ : @OLDPAGE@
7 Phiên bản mới : @NEWPAGE@
8 Ngày của phiên bản mới: @DATE@
10 Thành viên : @USER@
12 Có thể có những thay đổi mới hơn sau khi phiên bản này. Nếu điều này xảy ra, một tin nhắn sẽ được h…
H A Dnewpage.txt1 ====== Chưa có đề tài này ======
3 Bạn đã truy cập vào một liên kết đến một đề tài chưa tồn tại. Nếu quyền cho phép, bạn có thể tạo nó…
H A Dlocked.txt3 Trang này hiện đang bị khóa do thành viên khác đang sửa đổi. Bạn phải đợi cho đến khi thành viên nà…
H A Dedit.txt1này và nhấn ''Lưu''. Xem [[wiki:syntax]] cho cú pháp Wiki. Vui lòng chỉ sửa đổi trang nếu bạn có t…
H A Dresendpwd.txt3n thành viên của bạn vào mẫu dưới đây để yêu cầu một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn trong wiki…
H A Ddraft.txt3n sửa đổi cuối cùng của bạn trên trang này không được hoàn thành chính xác. DokuWiki tự động lưu m…
5 Vui lòng quyết định nếu bạn muốn //khôi phục// phiên sửa đổi bị mất của bạn, //xóa// bản nháp được …
H A Dsubscr_form.txt1 ====== Quản lý đăng ký ======
3 Trang này cho phép bạn quản lý đăng ký của mình cho trang hiện tại và không gian tên.
H A Dbacklinks.txt1 ====== Liên kết đến đây ======
3 Đây là danh sách các trang có liên kết đến trang hiện tại.
H A Dpreview.txt3 Đây là một bản xem trước của văn bản của bạn sẽ trông như thế nào. **Hãy nhớ: Nó vẫn chưa được lưu*…
H A Dregister.txt1 ====== Đăng ký làm thành viên mới ======
3n vào tất cả các thông tin dưới đây để tạo một tài khoản mới trong wiki này. Hãy chắc chắn rằng bạ
/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki/lang/vi/
H A Dstyle.txt1 Nếu bạn muốn điều chỉnh logo, chỉ cần sử dụng Quản lý phương tiện để tải lên ''logo.png'' vào ''wik…
2 sẽ được tự động sử dụng. Bạn cũng có thể tải lên ''favicon.ico'' ở đó. Nếu bạn sử dụng một wiki đóng
3 thì khuyến nghị nên để không gian tên ''wiki'' (hoặc gốc) có thể đọc được trong cài đặt Danh sách k…
4 logo của bạn không được hiển thị đối với thành viên không đăng nhập
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/vi/
H A Dintro.txt1 ====== Quản lý cấu hình ======
3này để kiểm soát cài đặt cho trình cài đặt DokuWiki của bạn. Để được trợ giúp về cài đặt cá nhân, …
5n thị với nn đỏ nhạt được bảo vệ và không thể thay đổi bằng plugin này. Những cài đặt hiển thị vớ…
7 Hãy nhớ nhấn nút **Lưu** trước khi rời trang này nếu không các thay đổi của bạn sẽ bị mất.
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/vi/
H A Dintro.txt1 ====== Phản hồi độ phổ biến ======
3này]] thu thập dữ liệu ẩn danh về wiki của bạn và cho phép bạn gửi lại dữ liệu này cho nhà phát tr…
5 …g bạn nên lặp lại bước này để thông báo cho các nhà phát triển khi wiki của bạn phát triển. Bộ dữ …
7 …n như phiên bản DokuWiki của bạn, số lượng, kích thước các trang và tập tin của bạn, các plugin đã…
9 Dữ liệu thô sẽ gửi được hiển thị dưới đây. Vui lòng sử dụng nút "Gửi dữ liệu" để chuyển thông tin.
/dokuwiki/lib/plugins/acl/lang/vi/
H A Dhelp.txt3 Trên trang này, bạn có thể thêm và xóa quyền cho không gian tên và trang trong wiki của bạn.
4 * Khung bên trái hiển thị tất cả các không gian tên và trang có sẵn
5 * Biểu mẫu trên cho phép bạn xem và sửa đổi các quyền của thành viên hoặc nhóm đã chọn.
6 …* Bảng dưới đây hiện thị tất cả các quy tắc kiểm soát truy cập. Bạn có thể sử dụng nó để nhanh chó…
8 Đọc [[doku>acl|tài liệu chính thức về Danh sách kiểm soát truy cập (ACL)]] có thể giúp bạn hiểu đầy…
/dokuwiki/lib/plugins/logviewer/lang/vi/
H A Dintro.txt3 Giao diện này cho phép bạn xem các nhật ký log khác nhau do DokuWiki viết. Theo mặc định, không nên
4 tại đây (nó còn tùy thuộc vào [[doku>config:dontlog|cài đặt nhật ký log]] của bạn). Tuy nhiên, nếu …
5 bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích về vấn đề này. Tất cả thời gian là theo chuẩn UTC!
7 Xin lưu ý rằng **tệp nhật ký log có thể chứa thông tin nhạy cảm** như mật khẩu, đường dẫn hoặc các …
8 Đảm bảo sắp xếp lại các nhật ký log một cách thích hợp khi đăng chúng lên diễn đàn hoặc trong các b…
/dokuwiki/inc/lang/az/
H A Dnorev.txt3 …rsiyası mövcud deyil. Səhifənin bütün versiyalaraının siyahısını görmək üçün, ''Səhifənin tarixçəs…
/dokuwiki/inc/lang/tr/
H A Dpreview.txt3 Bu yazınızın nasıl çıkacağının bir önizlemesi. **Unutma: Yazı henüz kaydedilmedi!**
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/vi/
H A Dimport.txt1 ===== Nhập số lượng lớn thành viên =====
3 Yêu cầu tập tin CSV của thành viên có ít nhất bốn cột.
4 Các cột phải chứa, theo thứ tự: id thành viên, tên đầy đủ, địa chỉ thư điện tử và các nhóm.
5 Các trường CSV nên được phân tách bằng dấu phẩy (,) và chuỗi được phân cách bằng dấu ngoặc kép (%%"…
6 Để biết ví dụ về một tập tin phù hợp, hãy thử chức năng "Xuất thành viên" ở trên.
7 Id thành viên trùng lặp sẽ bị bỏ qua.
8 Một mật khẩu sẽ được tạo và gửi qua email cho mỗi thành viên được nhập thành công.

12345678910>>...17