Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:ios (Results 1 – 25 of 71) sorted by relevance

123

/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/lt/
H A Dlt.txt13 …rumu ir vertingumu, lygiomis vyrų ir moterų teisėmis ir pareiškė, jog esančios pasiryžusios skatin…
21 …klaraciją, pasitelkę švietimą ir mokslą, stengtųsi prisidėti prie to, kad šios teisės ir laisvės b…
51 …. Visi turi teisę į lygią apsaugą nuo visokios diskriminacijos, pažeidžiančios šią Deklaraciją ir …
127ios pagrindas; ši valia turi būti išreiškiama teisinguose rinkimouse, kurie turi vykti periodiškai…
177 3. Šios teisės ir laisvės jokiu būdu negali būti įgyvendinamos, jeigu tai prieštarauja Suvientųjų N…
181 Jokia šios Deklaracijos nuostata negali būti aiškinama kaip suteikianti kuriai nors valstybei, grup…
/plugin/ol3/
H A Dscript.js1ios:"5.10.0"}}},"*":{type:"*",doc:"Other keys to configure the data source."}},source_raster:{type… property in AnonymousFunction600b995a0400.i.layer.type.values.background.sdk-support.basic functionality
/plugin/diagramsnet/lib/resources/
H A Ddia_i18n.txt425 ios=ios
H A Ddia_ru.txt425 ios=iOS
H A Ddia_bg.txt425 ios=iOS
H A Ddia_el.txt425 ios=iOS
H A Ddia_lt.txt425 ios=IOS
547 openSupported=Palaikomi formatai yra failai, išsaugoti iš šios programinės įrangos (.xml), .vsdx ir…
H A Ddia_zh.txt425 ios=iOS
H A Ddia_uk.txt425 ios=iOS
H A Ddia_fa.txt425 ios=iOS
H A Ddia_ja.txt425 ios=iOS
H A Ddia_he.txt425 ios=iOS
H A Ddia_ko.txt425 ios=iOS
H A Ddia_th.txt425 ios=iOS
H A Ddia_zh-tw.txt425 ios=iOS
H A Ddia_ar.txt425 ios=iOS
H A Ddia_eu.txt425 ios=iOS
H A Ddia_et.txt425 ios=iOS
H A Ddia_kn.txt425 ios=iOS
H A Ddia_si.txt425 ios=iOS
H A Ddia_sl.txt425 ios=iOS
H A Ddia_ta.txt425 ios=iOS
H A Ddia_bn.txt425 ios=iOS
H A Ddia_da.txt425 ios=iOS
/plugin/pdfjs/pdfjs/web/locale/lt/
H A Dviewer.properties170 find_reached_bottom=Pasiekus dokumento pabaigą, paieška pratęsta nuo pradžios

123