Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:email (Results 1 – 25 of 58) sorted by relevance

123

/dokuwiki/vendor/simplepie/simplepie/src/
H A DAuthor.php77 * Author's email address
82 public $email; variable in SimplePie\\Author
89 * @param string $email
91 public function __construct($name = null, $link = null, $email = null) argument
95 $this->email = $email;
138 * Author's email address
144 if ($this->email !== null) {
145 return $this->email;
/dokuwiki/inc/Subscriptions/
H A DRegistrationSubscriptionSender.php12 * @param string $email email address of the new user
18 public function sendRegister($login, $fullname, $email)
28 'NEWEMAIL' => $email,
19 sendRegister($login, $fullname, $email) global() argument
/dokuwiki/inc/Extension/
H A DPluginInterface.php23 * email - Email address to contact the author
119 * email
120 * standardised function to generate an email link according to obfuscation settings
122 * @param string $email
128 public function email($email, $name = '', $class = '', $more = ''); argument
H A DPluginTrait.php33 'email' => 'unknown@example.com',
238 * @see PluginInterface::email()
240 public function email($email, $name = '', $class = '', $more = '')
242 if (!$email) return $name;
243 $email = obfuscate($email);
244 if (!$name) $name = $email;
246 return "<a href='mailto:$email' $class title='$email'
219 email($email, $name = '', $class = '', $more = '') global() argument
[all...]
/dokuwiki/inc/lang/id/
H A Dregister.txt3 Isikan semua informasi dibawah ini untuk membuat account baru di wiki ini. Pastikan Anda telah mengisikan **alamat email yang valid**, karena password akan dikirim melalui email ini. Nama login harus sesuai dengan aturan [[doku>pagename|pagename]].
H A Dresendpwd.txt3 Masukkan nama user Anda pada form dibawah untuk permintaan perubahan password account Anda di Wiki ini. Link konfirmasi akan dikirimkan melalui alamat email Anda sewaktu registrasi.
/dokuwiki/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/Creator/
H A DRSSCreator10.php97 * @param string $email
100 protected function getAuthor($author, $email) argument
103 if ($email) {
104 return $author.' ('.$email.')';
110 return $email;
/dokuwiki/inc/
H A Dmail.php11 * Patterns for use in email detection and validation
84 * @param string $email the address to check argument
87 function mail_isvalid($email)
89 return EmailAddressValidator::checkEmailAddress($email, true);
/dokuwiki/conf/
H A Dusers.auth.php.dist9 # login:passwordhash:Real Name:email:groups,comma,separated
/dokuwiki/inc/lang/sq/
H A Dregister.txt3 Plotësoni të gjitha informacionet e mëposhtme për të krijuar një llogari në këtë wiki. Sigorohuni që të jepni një **adresë email-i të vlefshme**. Nëse nuk ju kërkohet të futni një fjalëkalim këtu, një fjalëkalim i ri do t'ju dërgohet në adresën e email-it që specifikuat. Emri i hyrjes duhet të një [[doku>pagename|pagename]] e vlefshme.
H A Dpassword.txt9 Ky email u gjenerua nga DokuWiki në
/dokuwiki/inc/lang/hr/
H A Dregister.txt3 Ispunite potrebne podatke da biste dobili korisnički račun na wikiju. Posebno obratite pažnju da ste unijeli valjani email.
/dokuwiki/lib/plugins/logviewer/
H A Dplugin.info.txt3 email andi@splitbrain.org
/dokuwiki/lib/plugins/acl/
H A Dplugin.info.txt3 email andi@splitbrain.org
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/
H A Dplugin.info.txt3 email chris@jalakai.co.uk
/dokuwiki/lib/plugins/info/
H A Dplugin.info.txt3 email andi@splitbrain.org
/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki/
H A Dtemplate.info.txt3 email anika@selfthinker.org
/dokuwiki/lib/plugins/config/
H A Dplugin.info.txt3 email chris@jalakai.co.uk
/dokuwiki/lib/plugins/styling/
H A Dplugin.info.txt3 email andi@splitbrain.org
/dokuwiki/lib/plugins/authpdo/
H A Dplugin.info.txt3 email andi@splitbrain.org
/dokuwiki/lib/plugins/authldap/
H A Dplugin.info.txt3 email andi@splitbrain.org
/dokuwiki/lib/plugins/extension/
H A Dplugin.info.txt3 email michael@content-space.de
/dokuwiki/lib/images/
H A DREADME2 Icons: email.png, external-link.png, unc.png
/dokuwiki/inc/lang/sk/
H A Dresendpwd.txt3 Zadajte prosím vaše prihlasovacie meno do formulára za účelom vygenerovania nového hesla. Autorizačný odkaz bude zaslaný na vašu zaregistrovanú email adresu.
/dokuwiki/lib/plugins/authplain/
H A Dplugin.info.txt3 email andi@splitbrain.org

123