Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:br (Results 1 – 25 of 348) sorted by relevance

12345678910>>...14

/plugin/onlineordering/
H A Dtemplate_en.txt2 <br />
4 <br />
5 Provided data:<br />
6 <br />
7 Title: {title}<br />
15 <br />
24 <br />
26 <br />
28 <br />
35 <br />
[all …]
/plugin/findologicxmlexport/vendor/twig/twig/test/Twig/Tests/Fixtures/tags/autoescape/
H A Dbasic.test5 {{ var }}<br />
8 {{ var }}<br />
11 {{ var }}<br />
14 {{ var }}<br />
17 {{ var }}<br />
20 return ['var' => '<br />']
22 &lt;br /&gt;<br />
23 &lt;br /&gt;<br />
24 <br /><br />
25 &lt;br /&gt;<br />
[all …]
H A Dliteral.test7 {{ "<br />" }}
10 {{ true ? "<br />" : "<br>" }}
13 {{ true ? "<br />" : someVar }}
16 {{ true ? (true ? "<br />" : "<br>") : "\n" }}
19 {{ true ? (true ? "<br />" : someVar) : "\n" }}
30 <br />
33 <br />
36 &lt;br /&gt;
39 <br />
42 &lt;br /&gt;
[all …]
H A Dnested.test18 return ['var' => '<br />']
20 &lt;br /&gt;
21 &lt;br /&gt;
22 <br />
23 &lt;br /&gt;
24 <br />
25 &lt;br /&gt;
26 &lt;br /&gt;
H A Dwith_filters_arguments.test5 {{ var|nl2br("<br />") }}
6 {{ var|nl2br("<br />"|escape) }}
12 return ['var' => "<Fabien>\nTwig", 'sep' => '<br />']
14 &lt;Fabien&gt;<br />
16 &lt;Fabien&gt;&lt;br /&gt;
18 &lt;Fabien&gt;<br />
20 &lt;Fabien&gt;<br />
22 &lt;Fabien&gt;&lt;br /&gt;
H A Dfunctions.test53 <br />
56 <br />
62 <br />
65 &lt;br /&gt;
68 <br />
71 &lt;br /&gt;
74 <br />
77 &lt;br /&gt;
H A Dobjects.test14 return 'Fabien<br />';
19 return 'Fabien<br />';
24 Fabien&lt;br /&gt;
25 fabien&lt;br /&gt;
26 Fabien&lt;br /&gt;
H A Dwith_pre_escape_filters.test41 &lt;Fabien&gt;<br />
46 &lt;Fabien&gt;<br />
51 <Fabien><br />
56 &lt;Fabien&gt;<br /><br />
61 &lt;FABIEN&gt;<br />
/plugin/findologicxmlexport/vendor/twig/twig/test/Twig/Tests/Fixtures/macros/
H A Dsimple.test8 {{ a|default('a') }}<br />
9 {{- b|default('b') }}<br />
19 a<br />b<br />
20 a<br />b<br />
21 1<br />c<br />
22 1<br />c<br />
/plugin/findologicxmlexport/vendor/twig/twig/test/Twig/Tests/Fixtures/autoescape/
H A Dname.test4 {{ br -}}
9 {{ br -}}
11 {{ br -}}
13 {{ br -}}
15 return ['br' => '<br />']
19 &lt;br /&gt;
21 &lt;br /&gt;
22 <br />
H A Dblock.test11 {{ br -}}
17 return ['br' => '<br />']
21 &lt;br /&gt;
/plugin/findologicxmlexport/vendor/twig/twig/test/Twig/Tests/LegacyFixtures/autoescape/
H A Dfilename.legacy.test4 {{ br -}}
8 {{ br -}}
10 {{ br -}}
12 return ['br' => '<br />']
16 &lt;br /&gt;
17 &lt;br /&gt;
18 <br />
/plugin/cacherevisionseraser/
H A Dadmin.php138 ptln('cachedir: <em>'.$this->cachedir.'</em><br />');
141 ptln('metadir: <em>'.$this->metadir.'</em><br />');
144 ptln('</th></tr></table><br />');
163 …->lang['numfilesdel'].' '.$this->filedels.'<br />'.$this->lang['numdirsdel'].' '.$this->dirdels.'<…
190 …->lang['numfilesdel'].' '.$this->filedels.'<br />'.$this->lang['numdirsdel'].' '.$this->dirdels.'<…
247 ptln('<br />');
261 …ptln('<br /><br /><div class="centeralign"><input type="submit" class="button" value="'.$this->lan…
264 ptln($this->lang['cachedisabled'].'<br />');
282 ptln('<br />');
296 …ptln('<br /><br /><p class="centeralign"><input type="submit" class="button" value="'.$this->lang[…
[all …]
/plugin/bibtex/OSBib/create/
H A DADMINSTYLE.php357 $td .= MISC::br() . "&nbsp;" . MISC::br();
360 $td .= MISC::br() . "&nbsp;" . MISC::br();
363 $td .= MISC::br() . "&nbsp;" . MISC::br();
366 $td .= MISC::br() . "&nbsp;" . MISC::br();
390 $td .= MISC::br() . "&nbsp;" . MISC::br();
417 $td .= MISC::br() . "&nbsp;" . MISC::br();
444 $td .= MISC::br() . "&nbsp;" . MISC::br();
460 $td .= MISC::br() . "&nbsp;" . MISC::br();
463 $td .= MISC::br() . "&nbsp;" . MISC::br();
469 $td .= MISC::br() . "&nbsp;" . MISC::br();
[all …]
/plugin/vbsso/views/
H A Dadmin.html2-1.tpl5 [[content-1]]<br />
7 <label for="[[content-6]]">[[content-7]]</label><br />
9 <label for="[[content-12]]">[[content-13]]</label><br />
13 <label for="[[content-14]]">[[content-15]]</label><br />
14 … id="[[content-16]]" name="[[content-17]]" value="[[content-18]]" size="60" [[content-19]] /><br />
16 <label for="[[content-20]]">[[content-21]]</label><br />
17 …4]]lib/plugins/[[content-25]]/[[content-26]].php?action=[[content-27]]" size="60" readonly /><br />
22 <label for="[[content-31]]">[[content-32]]</label><br />
/plugin/findologicxmlexport/vendor/twig/twig/test/Twig/Tests/Fixtures/tags/set/
H A Dcapture.test4 {% set foo %}f<br />o<br />o{% endset %}
10 f<br />o<br />o
/plugin/dwcommits/
H A Dadmin.php209 ptln('<b>' . $this->getLang('header_init') .'</b><br />');
210 ptln($this->getLang('explain_init') . '<br />');
217 ptln('<br /><br /><b>' . $this->getLang('header_update') .'</b><br />');
218 ptln($this->getLang('explain_update') . '<br />');
235 ptln('<br /><TABLE cellspacing="4">');
247 ptln('<b>' . $this->getLang('header_remote_url') .'</b><br />');
248 ptln($this->getLang('explain_remote_url') . '<br />');
335 ptln($this->getLang('header_git_query'). '<br >');
370 ptln('<b>' .$this->getLang('explain_maint') . '</b><br /><br />');
384 ptln('Branch: ' . $this->helper->selected_branch() . '<br>');
[all …]
/plugin/aclauditor/
H A Dadmin.php198 …aclauditor', 'aclaudit_mode' => 'scenario')).'">'.$this->getLang('toscenario').'</a><br /><br />');
200 …" /> <input type="submit" name="aclaudit_testwho" value="'.$this->getLang('testwho').'" /><br />');
201 …/> <input type="submit" name="aclaudit_testwhat" value="'.$this->getLang('testwhat').'" /><br />');
259 if(count($list) <= 2) ptln('<br />');
273 …=> 'aclauditor', 'aclaudit_mode' => 'single')).'">'.$this->getLang('tosingle').'</a><br /><br />');
280 …> <input type="submit" name="aclaudit_scenario_load" value="'.$this->getLang('load').'" /><br />');
281 …nput type="submit" name="aclaudit_scenario_upload" value="'.$this->getLang('upload').'" /><br />');
282 ptln(' <textarea name="aclaudit_scenario_content">'.$this->scenario.'</textarea><br />');
283 …> <input type="submit" name="aclaudit_scenario_save" value="'.$this->getLang('save').'" /><br />');
284 … type="submit" name="aclaudit_scenario_download" value="'.$this->getLang('download').'" /><br />');
[all …]
/plugin/findologicxmlexport/vendor/twig/twig/test/Twig/Tests/Fixtures/filters/
H A Dnl2br.test9 I like Twig.<br />
10 You will like it too.<br />
11 <br />
13 If you have some &lt;strong&gt;HTML&lt;/strong&gt;<br />
H A Dforce_escape.test5 foo<br />
16 foo&lt;br /&gt;
18 foo<br />
/plugin/searchstats/
H A Dadmin.php40 ptln('<br />');
44 ptln('<br /><br />');
/plugin/codebutton2/
H A Dadmin.php60 …t toolbar the following format:<br><pre class="code">&lt;button name&gt; = &lt;geshi code name&gt;…
69 ptln('<br><input type=submit value="Save"></form>');
/plugin/elasticsearch/vendor/patrickschur/language-detection/resources/lv/
H A Dlv.txt9 …lvēku augstākie centieni, kurā cilvēkiem būs vārda un pārliecības brīvība un tie būs brīvi no bail…
19 ievērojot, ka šo tiesību un brīvību vispārējai izpratnei ir milzīga nozīme šīs apņemšanās pilnīgai …
26 … piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā pašcieņā un tiesībās. Viņi ir apveltīti ar saprātu un sirdsap…
34 Ikvienam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību.
66 1. Ikvienam ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties sev dzīvesvietu ikvienā valstī.
83 2. Laulība var tikt slēgta tikai ar abu personu, kas stājas laulībā, brīvu un pilnīgu piekrišanu.
93 Ikvienam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību; brīvību mainīt reliģiju vai pārliecību,…
96 Ikvienam ir tiesības uz pārliecības un izteiksmes brīvību; šīs tiesības ietver brīvību bez iejaukša…
99 1. Ikvienam ir tiesības uz miermīlīgu sapulču un asociācijas brīvību.
104 1. Ikvienam ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldē tieši vai ar brīvi izvēlētu pārstāvju sta…
[all …]
/plugin/sequencediagram/bower_components/lodash/lib/fp/template/doc/
H A Dwiki.jst61 Methods that cap iteratees to one argument:<br>
64 Methods that cap iteratees to two arguments:<br>
84 Methods with a fixed arity of one:<br>
87 Methods with a fixed arity of two:<br>
90 Methods with a fixed arity of three:<br>
93 Methods with a fixed arity of four:<br>
115 A fixed arity of two has an argument order of:<br>
118 A fixed arity of three has an argument order of:<br>
121 A fixed arity of four has an argument order of:<br>
129 Methods with unchanged argument orders:<br>
[all …]
/plugin/findologicxmlexport/vendor/twig/twig/doc/filters/
H A Dstriptags.rst15 {{ some_html|striptags('<br><p>') }}
17 In this example, the ``<br/>``, ``<br>``, ``<p>``, and ``</p>`` tags won't be

12345678910>>...14