Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:Z (Results 1 – 10 of 10) sorted by relevance

/dokuwiki/lib/images/interwiki/
H A Duser.svg1 …4,4 0 0,1 8,8A4,4 0 0,1 12,4M12,14C16.42,14 20,15.79 20,18V20H4V18C4,15.79 7.58,14 12,14Z" /></svg>
H A Dcallto.svg1 …H7.5A1,1 0 0,1 8.5,4C8.5,5.25 8.7,6.45 9.07,7.57C9.18,7.92 9.1,8.31 8.82,8.59L6.62,10.79Z" /></svg>
H A Dtel.svg1 …H7.5A1,1 0 0,1 8.5,4C8.5,5.25 8.7,6.45 9.07,7.57C9.18,7.92 9.1,8.31 8.82,8.59L6.62,10.79Z" /></svg>
/dokuwiki/vendor/geshi/geshi/src/geshi/
H A Ddcpu16.php115 2 => '^:[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]?(?=\s|$)'
/dokuwiki/lib/images/
H A Dexternal-link.svg1 …2 0 0,0 11,18M12,2A10,10 0 0,0 2,12A10,10 0 0,0 12,22A10,10 0 0,0 22,12A10,10 0 0,0 12,2Z" /></svg>
/dokuwiki/inc/lang/sl/
H A Dconflict.txt5 … kolikor je izbrana možnost ''shrani'', bo shranjena vaša zadnja različica. Z izbiro možnosti ''pr…
/dokuwiki/lib/plugins/usermanager/lang/cs/
H A Dimport.txt7 Záznamy s duplicitním user-id budou ignorovány.
/dokuwiki/vendor/geshi/geshi/
H A DTHANKS95 - CSS Nigel McNie, Zéfling, peterdd
H A DCHANGELOG124 * Updated CSS language file to include CSS3 keywords (Zéfling, BenBE))
/dokuwiki/lib/scripts/jquery/
H A Djquery.min.js2Z=/^(?:#([\w-]+)|(\w+)|\.([\w-]+))$/,ee=/[+~]/,te=new RegExp("\\\\[\\da-fA-F]{1,6}"+M+"?|\\\\([^\\… function