Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:Pe (Results 1 – 2 of 2) sorted by relevance

/dokuwiki/lib/plugins/acl/lang/ro/
H A Dhelp.txt3 Pe această pagină puteţi adăuga şi elimina autorizaţiile pentru spaţiile de nume şi paginile din wi…
/dokuwiki/lib/scripts/jquery/
H A Djquery.min.js2Pe(n,r,i,o){r=g(r);var e,t,a,s,u,l,c=0,f=n.length,p=f-1,d=r[0],h=m(d);if(h||1<f&&"string"==typeof … function