Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:B (Results 1 – 25 of 39) sorted by relevance

12

/dokuwiki/lib/images/smileys/
H A Drazz.svg1 …e fill="#66471B" cx="11.5" cy="14.5" rx="2.5" ry="3.5"/><ellipse fill="#66471B" cx="24.5" cy="14.5…
H A Dconfused.svg1B" d="M6.001 11c-.552 0-1-.448-1-1 0-.551.445-.998.996-1 .156-.002 3.569-.086 6.205-3.6.331-.44.95…
H A Dlol.svg1B" d="M19.279 19.28c-3.494 3.494-6.219 5.404-9.645 7.713-.781.529-1.928 1.929.001 3.859 3.857 3.85…
/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Crypt/
H A DTwofish.php434 $B = ($B << 8) | ($B >> 24 & 0xff);
460 $B = ($B << 8) | ($B >> 24 & 0xff);
487 $B = ($B << 8) | ($B >> 24 & 0xff);
513 * @param string $B
516 function _mdsrem($A, $B) argument
524 $B = ($B << 8) | (0xff & ($A >> 24));
535 $B ^= $t ^ ($u << 16);
550 0xff & $B >> 24,
551 0xff & $B >> 16,
552 0xff & $B >> 8,
[all …]
/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Dlogin.txt3 Bạn hiện chưa đăng nhập! Nhập thông tin xác thực của bạn bên dưới để đăng nhập. Bạn cần kích hoạt c…
H A Dupdateprofile.txt3 Bạn chỉ cần hoàn thành những trường bạn muốn thay đổi. Bạn không thể thay đổi tên thành viên của bạ…
H A Donceexisted.txt3 Bạn đã vào một liên kết đến một trang không còn tồn tại. Bạn có thể kiểm tra danh sách [[?do=revisi…
H A Dsearchpage.txt3 Bạn có thể tìm thấy kết quả mà bạn tìm kiếm ở bên dưới đây. @CREATEPAGEINFO@
H A Deditrev.txt1 **Bạn đã tải một phiên bản cũ của tài liệu!** Nếu bạn lưu nó, bạn sẽ tạo một phiên bản mới với dữ l…
H A Dread.txt1 Trang này hiện chỉ có thể đọc. Bạn có thể xem mã nguồn, nhưng không thể thay đổi nó. Hỏi quản trị v…
H A Dlocked.txt3 Trang này hiện đang bị khóa do thành viên khác đang sửa đổi. Bạn phải đợi cho đến khi thành viên nà…
H A Dnewpage.txt3 Bạn đã truy cập vào một liên kết đến một đề tài chưa tồn tại. Nếu quyền cho phép, bạn có thể tạo nó…
/dokuwiki/inc/lang/es/
H A Dsearchpage.txt1 ====== Búsqueda ======
/dokuwiki/inc/lang/fo/
H A Dlocked.txt3 Hetta skjal er fyribils læst av einum øðrum brúkara. Bíða vinarliga til brúkarin er liðugur við at …
/dokuwiki/inc/lang/tr/
H A Dnorev.txt1 ====== Böyle bir sürüm yok ======
/dokuwiki/inc/lang/hu/
H A Dregistermail.txt8 Böngésző: @BROWSER@
H A Duploadmail.txt5 Böngésző: @BROWSER@
H A Dmailtext.txt4 Böngésző: @BROWSER@
/dokuwiki/lib/plugins/extension/lang/vi/
H A Dintro_templates.txt1 Đây là những chủ đề hiện được cài đặt trong DokuWiki của bạn. Bạn có thể chọn chủ đề sử dụng trong …
H A Dintro_plugins.txt1 Đây là những plugin hiện đã được cài đặt trong DokuWiki của bạn. Bạn có thể bật hoặc tắt hoặc thậm …
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/de-informal/
H A Dintro.txt3 …lung von Seiten nach einem Spam-Angriff. Gib zunächst einen Suchbegriff (z. B. eine Spam-URL) ein …
/dokuwiki/inc/lang/gl/
H A Dedit.txt1 Edita a páxina e preme en ''Gardar''. Bótalle un ollo á [[wiki:syntax|sintaxe]] para veres a sintax…
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/de/
H A Dintro.txt3 …on Seiten nach einem Spam-Angriff. Geben Sie zunächst einen Suchbegriff (z. B. eine Spam-URL) ein …
/dokuwiki/inc/lang/lt/
H A Dregister.txt3 Norėdami tapti nauju registruotu šio tinklalapio vartotoju, užpildykite žemiau esančią formą. Būtin…
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/lb/
H A Dintro.txt3 …cht vun zougespamte Säiten ze fannen, gëff fir d'éischt e Sichbegrëff an (z.B. eng Spamadress). Ko…

12