Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:B (Results 1 – 25 of 32) sorted by relevance

12

/dokuwiki/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Crypt/
H A DTwofish.php434 $B = ($B << 8) | ($B >> 24 & 0xff);
460 $B = ($B << 8) | ($B >> 24 & 0xff);
487 $B = ($B << 8) | ($B >> 24 & 0xff);
513 * @param string $B
516 function _mdsrem($A, $B) argument
524 $B = ($B << 8) | (0xff & ($A >> 24));
535 $B ^= $t ^ ($u << 16);
550 0xff & $B >> 24,
551 0xff & $B >> 16,
552 0xff & $B >> 8,
[all …]
/dokuwiki/lib/images/smileys/
H A Drazz.svg1 …e fill="#66471B" cx="11.5" cy="14.5" rx="2.5" ry="3.5"/><ellipse fill="#66471B" cx="24.5" cy="14.5…
H A Dconfused.svg1B" d="M6.001 11c-.552 0-1-.448-1-1 0-.551.445-.998.996-1 .156-.002 3.569-.086 6.205-3.6.331-.44.95…
H A Dlol.svg1B" d="M19.279 19.28c-3.494 3.494-6.219 5.404-9.645 7.713-.781.529-1.928 1.929.001 3.859 3.857 3.85…
/dokuwiki/inc/lang/vi/
H A Dupdateprofile.txt3 Bạn chỉ cần hoàn thành những trường bạn muốn thay đổi. Bạn không thể thay đổi tên thành viên của bạ…
H A Donceexisted.txt3 Bạn đã vào một liên kết đến một trang không còn tồn tại. Bạn có thể kiểm tra danh sách [[?do=revisi…
H A Dsearchpage.txt3 Bạn có thể tìm thấy kết quả mà bạn tìm kiếm ở bên dưới đây. @CREATEPAGEINFO@
H A Dlocked.txt3 Trang này hiện đang bị khóa do thành viên khác đang sửa đổi. Bạn phải đợi cho đến khi thành viên nà…
H A Dnewpage.txt3 Bạn đã truy cập vào một liên kết đến một đề tài chưa tồn tại. Nếu quyền cho phép, bạn có thể tạo nó…
/dokuwiki/data/
H A Ddont-panic-if-you-see-this-in-your-logs-it-means-your-directory-permissions-are-correct.xcf1 gimp xcf file���[���?����������������B���B������������ ��������������G���
26 �� ��m�������B�����iVSOI� ��
46 �� ��d�������B�����iVSOC� ��
86 …�����u���"���������"�����������w������������������������B ���������B ������Z�%�
109 �����B �����S���}�
114 ��"���������u��,�ퟖ���B ���������,������
144 …�������A��P�����������������p���q��j�i��p�������p�����������{�����B��b����O �����q��j�i�…
145 …���������A��P���������������������$�������� 6w�����p�������B��b���������������{…
147 ��s��m�������������� ������������h��J������$�������#������������������5������B��…
/dokuwiki/inc/lang/es/
H A Dsearchpage.txt1 ====== Búsqueda ======
/dokuwiki/inc/lang/fo/
H A Dlocked.txt3 Hetta skjal er fyribils læst av einum øðrum brúkara. Bíða vinarliga til brúkarin er liðugur við at …
/dokuwiki/inc/lang/tr/
H A Dnorev.txt1 ====== Böyle bir sürüm yok ======
/dokuwiki/inc/lang/hu/
H A Dmailtext.txt4 Böngésző: @BROWSER@
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/de-informal/
H A Dintro.txt3 …lung von Seiten nach einem Spam-Angriff. Gib zunächst einen Suchbegriff (z. B. eine Spam-URL) ein …
/dokuwiki/inc/lang/gl/
H A Dedit.txt1 Edita a páxina e preme en ''Gardar''. Bótalle un ollo á [[wiki:syntax|sintaxe]] para veres a sintax…
/dokuwiki/inc/lang/lt/
H A Dregister.txt3 Norėdami tapti nauju registruotu šio tinklalapio vartotoju, užpildykite žemiau esančią formą. Būtin…
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/de/
H A Dintro.txt3 …on Seiten nach einem Spam-Angriff. Geben Sie zunächst einen Suchbegriff (z. B. eine Spam-URL) ein …
/dokuwiki/lib/plugins/revert/lang/lb/
H A Dintro.txt3 …cht vun zougespamte Säiten ze fannen, gëff fir d'éischt e Sichbegrëff an (z.B. eng Spamadress). Ko…
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/id-ni/
H A Dintro.txt7 Böi olifu ndra'ugö ba wofetugö **Irö'ö** fatua lö öröi fakake wamöfö'ö soguna bawangirö'ö wamöfö'ö …
/dokuwiki/lib/plugins/extension/images/
H A Dicons.xcf18 Z�|; ���������) �i �����E:����v �~B
28 �� ���5 ~ }����� 9~B
72 Z�|; ���������) �i �����E:����v �~B
82 �� ���5 ~ }����� 9~B
126 Z�|; ���������) �i �����E:����v �~B
136 �� ���5 ~ }����� 9~B
207 ��KEE�DCC�Bs���b���,SVZ`gd'���~� ��hDDCB������h����LTV[ag=���� �����QCBCBAA…
208 B�����DABA@@F� ���e�� ���%QS���D� ��d@A@?@P��
232 B�����DABA@@F� ���e�� ���%QS���D� ��d@A@?@P��
256 B�����DABA@@F� ���e�� ���%QS���D� ��d@A@?@P��
[all …]
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/no/
H A Dintro.txt5 …tillinger med hvit bakgrunn har blitt satt lokalt for denne installasjonen. Både blå og hvite inns…
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/da/
H A Dintro.txt5 …nger vist med hvid baggrund er blevet sat lokalt denne konkrete opsætning. Både blå og hvide inds…
/dokuwiki/lib/plugins/config/lang/sv/
H A Dintro.txt5 …lningar som visas med en vit bakgrund har ändrats i den här installationen. Både blåa och vita ins…
/dokuwiki/lib/plugins/popularity/lang/tr/
H A Dintro.txt3 …eri toplayarak bunları DokuWiki geliştiricilerine geri göndermenizi sağlar. Böylece geliştiriciler…

12